Cyberautoriteit moet bedrijven beter gaan helpen

Categorie
Gepubliceerd op: 11 oktober 2022
Bijgewerkt op: 11 oktober 2022
Geschreven door
Cyber Security (2)

Bedrijven moeten gaan profiteren van een betere kennisdeling over cyberkwetsbaarheden via een centrale cyberautoriteit in Nederland. Dat zegt het kabinet in de deze week gepubliceerde Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028. Thuiswinkel.org is tevreden dat de komende beleidsperiode extra beleidsaandacht en middelen voor cyberweerbaarheid beschikbaar komen. Een centraal aangestuurde cyberautoriteit moet gaan helpen in wat nu een versnipperd cybersecurity-landschap is.

Minister Yeşilgöz-Zegerius (J&V), minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) presenteren in deze strategie het beleid van de komende zes jaar. Naast het verschaffen van heldere communicatie via een nationale cyberautoriteit benoemt de strategie vier andere speerpunten:

  • het kabinet investeert in personen en systemen om zo beter zicht op de herkomst van de dreigingen te hebben;
  • daarnaast wordt er ingezet op meer cyber-en-ICT-specialisten;
  • ook zal er een verschuiving plaatsvinden in de verantwoordelijkheid voor veiligheid van eindgebruikers naar ‘volwassen en specifieke sectoren’ en de overheid;
  • en tot slot komt er beter toezicht en de noodzakelijke wet- en regelgeving.

Voor Thuiswinkel.org is het van belang dat het Nederlandse bedrijfsleven wordt ondersteund om veilig te kunnen ondernemen. Een eerste lezing van de strategie biedt dat perspectief. Thuiswinkel.org gaat de komende tijd in gesprek met leden over de inhoud en eventuele aanvullingen op de voorstelde strategie. Een behandeling in de Tweede Kamer wordt voor de kerst verwacht.

Download hier de Cybersecurity-strategie 

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Roland van Kortenhof
Roland van Kortenhof 250x250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp