Abonnement verlengd na proefperiode: nóg een keer de bedenktermijn?

Gepubliceerd op: 3 november 2023
Bijgewerkt op: 3 november 2023
Geschreven door
Rechter Uitspraak

Bij abonnementen kunnen klanten vaak gebruik maken van een gratis proefperiode gedurende twee weken of één maand. Na het verstrijken van de proefperiode wordt het abonnement automatisch verlengd voor een bepaalde periode en moet de klant voor de dienst betalen. In de proefperiode kan de klant gebruik maken van het herroepingsrecht binnen de bedenktermijn. Mag de klant ook gebruik maken van het herroepingsrecht als de proefperiode is verstreken en het abonnement wordt omgezet in een betaalde abonnementsperiode?

De Europese rechter

Hierover een heeft de Europese rechter onlangs een uitspraak gedaan. De vraag die de Europese rechter moest beantwoorden komt er eigenlijk op neer of de klant die een abonnement aangaat twee keer het herroepingsrecht heeft: één keer in de proefperiode en nog één keer als de proefperiode is omgezet in de betaalde abonnementsperiode. De betreffende webshop had het herroepingsrecht niet uitgezonderd. De klant had daarom de bedenktermijn van 14 dagen in de proefperiode. Na de proefperiode en zonder dat gebruik werd gemaakt van het herroepingsrecht, werd het abonnement omgezet in een betaalde abonnementsperiode. De klant meende nog een keer het herroepingsrecht te hebben.

De Europese rechter heeft geoordeeld dat de klant geen gelijk heeft. De klant heeft één keer het herroepingsrecht en dat start in de bedenktermijn. Na het verstrijken van de proefperiode volgt de betaalde abonnementsperiode. De klant heeft niet nog een keer het herroepingsrecht.

De Europese rechter verbindt hieraan wel een belangrijke voorwaarde. De webshop moet de klant vóór de aankoop op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze informeren dat na de gratis proefperiode er voor de dienst moet worden betaald en welk bedrag de klant moet betalen.

Voor wie is de uitspraak relevant?

In de zaak die de Europese rechter behandelde ging het specifiek om webshop die een online leerplatform exploiteerde. Echter heeft deze uitspraak betrekking op diensten in het algemeen, waaronder abonnementen. Het is mogelijk om voor diensten het herroepingsrecht uit te sluiten, maar daarvoor moet je aan specifieke voorwaarden voldaan. Lees ons eerdere artikel voor meer informatie. Als je het herroepingsrecht niet hebt uitgesloten heeft de klant het herroepingsrecht, maar niet nog een keer als de gratis proefperiode is omgezet in een betaalde abonnementsperiode.

Certificering door Thuiswinkel.org

De uitspraak van de Europese rechter onderstreept het belang van de certificering door Thuiswinkel.org. Webshops die lid zijn van Thuiswinkel.org ronden elk jaar deze certificering af. In de certificering wordt onder andere getoetst of webshops informeren over wettelijke informatieplichten, zoals de prijs, het herroepingsrecht en eventuele uitzonderingen daarop. Leden van Thuiswinkel.org kunnen daarnaast onbeperkt en gratis gebruik maken van de hulp en adviezen van het juridisch team.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp