22 januari 2019

Onze goede voornemens voor 2019

2019 goals op krijtbord

Het nieuwe jaar is begonnen en we kijken allemaal vol goede moed en met veel ambitie vooruit naar wat 2019 ons gaat brengen. Zo ook de beleidsadviseurs van Thuiswinkel.org, want na een bewogen 2018, met onder andere de invoering van de AVG en de lancering van Bewust Bezorgd, komt er ook dit jaar weer een nodige op ons af. Hieronder volgt een kort (en zeker niet volledig) overzicht van de zaken waar wij ons in 2019 mee bezig gaan houden.

PSD2, wat moet je er mee?

PSD2 komt in het voorjaar eindelijk naar ons toe. De impact van de nieuwe regels op het gebied van betalen en transactiedata is niet mals. Nog nooit eerder heeft een overheid zo ingrijpend het verdienmodel van een sector aangepast zoals ze dat met de banken onder PSD2 heeft gedaan. Bij Thuiswinkel.org gaan we het komende jaar goed opletten of de ambities van de wet ook waarheid worden. Zo moet er nog veel aan de standaardisatie van API’s worden gedaan. Daarnaast moeten de eventuele negatieve aspecten vroegtijdig signaleren om adequaat in te kunnen grijpen. Leuk en spannend tegelijk! Zeker in combinatie met de introductie van instant payments later dit jaar.

De platformeconomie

In een taskforce over dit onderwerp, waaraan Thuiswinkel.org meedoet, wordt de vraag behandeld welke strategie Nederland binnen en met Europa zou moeten hanteren om over tien jaar te kunnen zeggen dat het Nederlandse bedrijfsleven de economische kansen heeft benut in een wereld waarin platformen een steeds belangrijkere rol spelen. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen, zijn de waarde van en toegang tot (gebruikers)data, eerlijke mededinging (monopsonies), innovatie en het trainen van talent.

Uitvoeringswet AVG

2018 was het jaar van de nieuwe privacywet. Maar nu 2019 is aangebroken, betekent dat niet dat alles rondom de AVG is afgerond. Hoewel de wet al geruime tijd van kracht is, komen er verschillende aspecten aan het licht die praktischer ingeregeld moeten kunnen worden. Zo willen we de leeftijdgrens voor de AVG in Nederland verlagen naar dertien jaar. Dan wordt de toestemmingsvraag (bijvoorbeeld bij cookies) niet onnodig ingewikkeld, lopen bedrijven geen onnodige risico’s en wordt de regelgeving binnen de EU verder geharmoniseerd. In de Scandinavische landen, België en Ierland is namelijk al gekozen voor de leeftijdsgrens van dertien jaar.

Duurzamer verpakken? Wij helpen je op weg

Verpakken is nodig om je artikelen goed beschermd bij je klant te brengen. Maar de milieu-impact die de verpakking met zich meebrengt, wil je zo klein mogelijk houden. Voor welke materialen kun je dan het best kiezen? Hoe zorg je voor zo weinig mogelijk lucht in de verpakking? Welke nieuwe mogelijkheden zijn er op de markt? Thuiswinkel.org brengt een handleiding uit die je helpt met deze vragen, of je nu een grote, middelgrote of kleine webwinkel hebt.

Doe mee en reduceer je CO2

Met succes hebben e-commercebedrijven in Nederland het afgelopen jaar gewerkt aan het rekenmodel Bewust Bezorgd. Hiermee kunnen webwinkels precies inzien wat de CO2-impact van de pakketbezorging is en welk effect de reductie-maatregelen hebben. Daarnaast kun je straks je klanten inzicht bieden in wat de meest duurzame bezorgoptie is. De tool wordt in 2019 beschikbaar voor alle leden van Thuiswinkel.org, dus reduceer met ons mee!

Online identificeren via een digitaal paspoort

We leven in een digitale samenleving waarin de middelen waarmee wij ons online veilig en eenvoudig kunnen identificeren niet beschikbaar zijn of niet overal worden geaccepteerd. Thuiswinkel.org maakt zich daarom hard voor het digitale paspoort, uitgegeven door de overheid. Een DigiD dat je overal kunt gebruiken, bijvoorbeeld om te bewijzen dat je ouder dan achttien bent. Naast het publieke middel willen we ook dat de overheid de relevante marktoplossingen als volwaardige alternatieven accepteert. In onze ogen is een dubbele uitvoering van een cruciale tool namelijk noodzakelijk.

Niet weggooien die verpakking!

Voor iedere bestelling wordt een verpakking geproduceerd die uiteindelijk in de container van de consument terechtkomt. Natuurlijk recyclen we vervolgens de materialen netjes, maar is het eigenlijk wel nodig dat er een aparte verpakking gemaakt wordt voor elk pakket? Om die vraag te beantwoorden doet Thuiswinkel.org komend jaar onderzoek naar herbruikbare verpakkingen. Hoe wordt dit ontvangen door de consument en hoe ziet het retourproces eruit? Samen met webwinkels, vervoerders en de verpakkingsindustrie gaan we twee pilots uitrollen om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en kansen die herbruikbare verpakkingen de sector kunnen bieden, zodat we samen een volgende stap kunnen zetten naar een milieuvriendelijke sector.

Hoe toegankelijk is jouw webshop? Doe de zelfscan!

Online succes en blije klanten, daar draait het om in e-commerce. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen gemakkelijk en tevreden online kan shoppen. Dus ook de mensen met een beperking. Wist je dat 15% van de Nederlanders een auditieve, visuele, motorische of verstandelijke beperking heeft? Door een gebrek aan kennis en kunde op het gebied van digitale toegankelijkheid bereiken veel webwinkels deze loyale klantgroep nog niet. Onze ambitie is om de consumenten met een beperking te helpen door de e-commercesector meer bewust te maken van de kansen die hier liggen. Daarom lanceren we dit nieuwe jaar een speciale tool! Met deze zelfscan op basis van domeinnaam werken we aan een toegankelijk e-commercelandschap voor iedereen.

New deal for consumers

Thuiswinkel.org richt zich op een volledige harmonisatie van het consumentenrecht op de Europese markt en dan met name op het gebied van de geplande Richtlijn verkoop van tastbare goederen en de Richtlijn digitale inhoud. Op deze gebieden willen wij onder andere het volgende bereiken:

 • Een uniforme wettelijke garantietermijn van het liefst twee jaar. Daarnaast willen we dat Nederland zich wat betreft de garantietermijn aanpast aan de rest van Europa en zich niet buiten de Europese markt plaatst.
 • Een omkering van de bewijslast voor een periode van maximaal één jaar.
 • Zaken met ingebouwde digitale inhoud (embedded software) moeten onder het regime van de Richtlijn verkoop van tastbare goederen vallen.
 • De verplichting om voor (veiligheids)updates van de ingebouwde digitale inhoud te zorgen moet in principe bij de producent van die digitale inhoud liggen. Als deze bij de verkoper komt te liggen, moet hij voorzien zijn van een stevig regresrecht van de verkoper op zijn doorverkoper of producent.
 • Het regresrecht voor de verkoper moet uniform worden geregeld en niet aan de lidstaten worden overgelaten.
 • Er moet een werkbare hiërarchie van rechtsmiddelen bij non-conformiteit worden gecreëerd, waarbij de initiële keuze voor de reparatie (vervanging of herstel) bij de verkoper komt te liggen.

(Niet helemaal duidelijk wat hiermee bedoeld wordt? Geen zorgen, dat leggen we je de komende periode haarfijn uit.)

Het opzetten van een cross-sectoraal frauderegister

De schade door fraude in de e-commercebranche loopt jaarlijks naar schatting in de miljoenen euro’s. Denk hierbij aan afleverfraude, account takeovers en creditcardfraude. In navolging van de succesvolle aanpak in Engeland wil het Nederlandse bedrijfsleven ook informatie over wangedrag en fraudeurs kunnen uitwisselen. Op dit moment is dat helaas nog niet mogelijk tussen bedrijven uit verschillende sectoren. Hoewel ‘zwarte lijsten’ binnen bepaalde sectoren wel zijn toegestaan, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens geen toestemming voor het cross-sectoraal delen van informatie. Thuiswinkel.org zet zich in om hier verandering in te brengen. Het moet namelijk gemakkelijker worden om fraudeurs te herkennen en te registreren zodat de schade door fraude wordt verminderd.

Wil jij op de hoogte blijven van de e-commercemarkt?

Lid zijn van Thuiswinkel.org heeft veel voordelen. De belangrijkste voordelen op een rij:

 • Meer conversie door Thuiswinkel Waarborg-logo op je webshop.
 • Vertrouwen van consumenten door Thuiswinkel Waarborg Reviews.
 • Gratis hulp en ondersteuning op juridisch gebied (tools, tips en vraagbaak).
 • Wij komen op voor jouw belangen in Den Haag en Brussel.
 • Gratis of met korting toegang tot ons netwerk, kennis, events, onderzoeksrapporten en meer.

Bekijk de rest van de voordelen ofWord meteen lid