Min. J&V Publiceert:  Integrale aanpak fraude jaarbericht 2023

Gepubliceerd op: 24 april 2024
Bijgewerkt op: 24 april 2024
Kopie Van Kopie Van Ontwerp Zonder Titel

Online fraude is een groot maatschappelijk probleem dat jaarlijks miljoenen Nederlanders raakt en elk jaar meer dan 100.000 mensen slachtoffer maakt. Overheid en bedrijfsleven werken samen aan het verminderen van het aantal slachtoffers en de schade door online fraude. Dat doen ze in de integrale aanpak online fraude op thema’s als kennisagenda, gegevensdeling, interventies, opvolging door politie en openbaar ministerie, weerbaarheid, preventie en hulp aan slachtoffers. Thuiswinkel.org is aangesloten bij deze multidisciplinaire aanpak en vertegenwoordigt de gehele e-commerce sector.

Kennis helpt om grip te krijgen

Fraude kan alleen goed worden aangepakt wanneer de gehele keten betrokken is. Alle partijen in de keten treffen maatregelen om fraude tegen te gaan. Hierbij is het van belang om bekend te zijn met welke manieren van fraude er bestaan, zodat er passende maatregelen getroffen kunnen worden. Daarom zijn er in 2023 verschillende werkgroepen ingericht die in begin 2024 zijn samengekomen. Zo was Thuiswinkel.org eerder dit jaar aanwezig bij een tweedaagse sessie over verkoop-fraude (de webwinkel wordt opgelicht door een frauduleuze consument). Hier zijn er verschillende persona’s en modus operandi opgesteld m.b.t. hoe fraude wordt gepleegd en wat men kan doen om dit tegen te gaan. In een vervolgsessie is er besproken wat welke ketenpartij zelf kan doen om het de fraudeur zo lastig mogelijk te maken. De uitkomsten hiervan zullen snel worden gedeeld in onze Public Affairs en Legal Update.

Gegevensdeling de ‘silver bullet’?

Thuiswinkel.org maakt zich al lange tijd hard om gegevensdeling tussen partijen mogelijk te maken, om zo fraude aan te pakken. Momenteel is gegevensdeling erg ingewikkeld omdat je, volgens de AVG, een juridische grondslag moet hebben voor het delen van persoonsgegevens. Toch denken wij dat het van toegevoegde waarde kan zijn om fraude tegen te gaan. Je ziet vaak dat een bepaald frauduleus account, adres of bankrekeningnummer wordt gebruikt bij verschillende webshops. Als zij deze gegevens, op de meest verantwoorde manier, met elkaar kunnen delen, dan zou dit fraude enorm terugdringen. Maar, dit gaat verder dan inter-webshop gegevensdeling. De vervoerders, betaaldiensten en andere ketenpartners hebben natuurlijk ook enorm veel data over vermeende fraudeurs. Daarom zijn we blij dat in de integrale aanpak fraude er, met behulp van TNO, wordt onderzocht wat het zou opleveren als partijen in de fraudeketen hun databestanden zouden combineren. Helpt dat partijen om fraude te detecteren en tijdig maatregelen te nemen?

Wanneer de onderzoeksresultaten gepubliceerd zijn, informeren wij je hierover.

Loop jij tegen fraude aan?

Indien jouw organisatie (veel) last heeft van fraude, kun je dat aangeven bij ons. Wellicht dat wij je verder kunnen helpen. Daarnaast hebben we een speciale werkgroep ingericht waarin we kennis over fraude delen. Tot slot, organiseert Thuiswinkel.org binnenkort een fraude evenement. Voor meer informatie over de werkgroep of het fraude evenement, neem dan contact op met belangenbehartiging@thuiswinkel.org

Zie hier het hele jaarverslag van de integrale aanpak fraude 2023.

https://www.afm.nl/~/profmedia/files/rapporten/2024/bnpl-marktupdate.pdf

 

 

 

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Djim 250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp