Oud-voor-nieuw regeling bij elektrische apparaten – wat is dat ook alweer?

Gepubliceerd op: 24 april 2024
Bijgewerkt op: 24 april 2024
Elektronische Apparaten 800 X 400

Met het oog op de circulaire economie, stelt de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Raeea) regels op voor de inname van elektrische apparaten door winkels, waaronder webwinkels. De Raeea is de implementatie van de Europese WEEE-richtlijn in de Nederlandse wetgeving en is op 14 februari 2014 in werking getreden.

Verschillende leden kloppen bij ons aan met de vraag of bepaalde elektrische producten of lampen onder de WEEE-regeling vallen. De WEEE-regeling betekent dat webwinkels consumenten de mogelijkheid moeten geven om ‘oude’ elektrische en elektronische apparaten in te leveren op het moment dat zij een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat ontvangen.

Onder elektrische en elektronische apparaten verstaan we apparaten met een stekker of een batterij. Denk hierbij aan wasmachines, cv-ketels, magnetrons, elektrische fietsen, televisies, ledverlichting etc. Aan het eind van de levenscyclus wordt het apparaat door de gebruiker afgedankt. Via deze link van Stichting OPEN kom je erachter of het product onder de regeling valt en je moet voldoen aan de wetgeving.

Stichting OPEN geeft invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor apparaten, lampen en batterijen. Met ingang van 1 januari 2024 kan je bij Stichting OPEN, naast e-waste, ook terecht voor de inzameling en verwerking van batterijen en fietsaccu’s. Voorheen was Stibat verantwoordelijk voor de inname van batterijen.

Inname van apparaten

Winkels zijn dus verplicht om klanten de mogelijkheid te bieden om hun oude, afgedankte apparaat zonder kosten in te leveren. Een voorbeeld: de bezorger brengt een nieuwe stofzuiger en neemt de oude stofzuiger (als de klant dat wil) meteen mee. Webwinkels mogen naast het direct meenemen van de apparatuur er ook voor kiezen om:

  • het apparaat binnen redelijke termijn na verkoop op te halen, of;
  • het apparaat door de consument kosteloos te laten verzenden naar de distributeur of een ontvanger namens hem.

Communicatie over mogelijkheid tot inname op de website

In de wetgeving zijn webwinkels verplicht om deze mogelijkheid tot inname van ‘oude’ elektrische en elektronische apparaten duidelijk aan consumenten te communiceren. Webwinkels moeten aan consumenten minimaal één van bovenstaande inlevermogelijkheden aanbieden. De wijze waarop dit gecommuniceerd moet worden in de webwinkel, staat als volgt in de toelichting beschreven:

Daarnaast wordt informatie hierover in ieder geval ook opgenomen in de documenten voor aankoop en aflevering en op het deel van de website van de distributeur dat de klant moet gebruiken om een aankoop af te wikkelen, dus voordat hij een aankoop doet.

De communicatie die webwinkels op hun website doen wordt door de toezichthouder (Inspectie Leefomgeving en Transport) gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wetgeving.

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp