1 februari 2018

100 dagen Rutte III: het streven om digitaal koploper te worden

Foto van Martijn Hos

De formatie van Rutte III liet lang op zich wachten, maar inmiddels zijn de eerste honderd dagen van onze regering alweer voorbij gevlogen. Een mooi moment dus om eens te kijken wat deze eerste dagen van premier Rutte c.s. onze e-commercesector zoal hebben gebracht. Kleine spoiler: er is nog ruimte voor verbetering …

Vooraf konden we al concluderen dat het regeerakkoord retail-luw was, wat ook wel logisch was gezien de grotere maatschappelijke en sociaaleconomische thema’s die om meer aandacht vroegen. Toch waren er een aantal punten die de e-commercebranche raakten, zoals het verbeteren van digitale vaardigheden in het onderwijs en het versterken van de Nederlandse cybersecurity. Dat dit laatste geen overbodige luxe is, bleek de afgelopen week maar weer eens met de serie van DDoS-aanvallen op onder andere consumentenbanken en de Belastingdienst.

In dit licht is het interessant om te constateren dat dit kabinet de ambitie heeft om een digitale koploper in Europa te zijn. Het is namelijk frappant om te zien dat dit streven niet is omlijst met een samenhangende strategie (de twee punten hierboven zijn op zich natuurlijk niet genoeg om voor in de digitale trein te komen en te blijven), terwijl die wel gewoon voorhanden is. Namens Thuiswinkel.org was ik betrokken bij de totstandkoming van een manifest dat ons land kan helpen om een digitale kwantumsprong te maken. Dit plan is opgesteld door organisaties die bij VNO-NCW zijn aangesloten en diende als inspiratie bij de verschillende verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. De kern van deze strategie bestaat uit cyberweerbaarheid en verdere innovatie en digitalisering van het midden- en kleinbedrijf. Het goed opleiden van digitaal talent is daarbij natuurlijk een randvoorwaarde.

BV Nederland aan zet

Het zou een goede zaak zijn als BV Nederland – lees: het georganiseerde bedrijfsleven – hierbij een handreiking kan doen aan het kabinet. Naast mooie kwantumspronggedachten moet dat dan gaan over wat het bedrijfsleven zelf kan leveren, zodat Nederland inderdaad de digitale koploper kan worden en blijven binnen Europa en wellicht (als we toch ambitieus mogen zijn) wereldwijd. Waar webwinkels het kabinet-Rutte III en daarmee Nederland het meeste mee kunnen helpen, is het investeren in het opleiden van mensen voor ‘digitale’ functies. De Thuiswinkel e-Academy biedt deze partijen daarbij de helpende hand door relevante opleidingen te certificeren en de voortgang van werkenden en studenten bij te houden in hun nieuwe e-Academy Campus.

Zodra een dergelijke handreiking door het bedrijfsleven wordt geboden en het kabinet deze beantwoordt met coördinerend optreden, dan ontstaat er wellicht toch het krachtige ministeriële topteam waar eerder om werd gevraagd.

Minister van Klimaat?

Daarnaast is me tijdens dit nog prille bewind van Rutte III iets anders opgevallen. Het heeft er namelijk alle schijn van dat onze minister van Economische Zaken een transformatie heeft ondergaan naar minister van Klimaat. Al met al zou dat natuurlijk geen verkeerd nieuws zijn, want het milieu is een onderwerp dat om aandacht schreeuwt. Wat criticasters daar ook van willen vinden. De beslissing van dit kabinet om veel aandacht te geven aan klimaatverandering (en Gronings gas) betekent dat Eric Wiebes zijn handen voorlopig wel even vol heeft, wat deze informatieve animatie ook duidelijk laat zien.

Ik vind het een geruststellende gedachte dat dit kabinet zich ontegenzeggelijk wil committeren aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Thuiswinkel.org doet dat ook en doet er met het nieuwe Bewust Bezorgd-initiatief zelfs nog een schepje bovenop. Met dit initiatief wil Thuiswinkel.org samen met haar partners en leden de e-commercebranche tot de meest duurzame sector maken.

Dit laat echter onverlet dat we de digitale sector verder willen laten floreren en ook hiervoor hebben we de nodige plannen op de plank liggen. Hiervoor gaan we binnenkort maar al te graag met de Nederlandse regering in gesprek, zodat we gezamenlijk serieus de uitdaging om de digitale koploper te worden kunnen aangaan. Gezien de beperkte beschikbaarheid van Wiebes mag Mona Keijzer, onze staatssecretaris voor Economische Zaken, dus waarschijnlijk vol aan de bak op dit gebied.

Auteur: Martijn Hos

Foto Martijn Hos Sinds september 2010 is Martijn Hos directeur belangenbehartiging & beleid bij Thuiswinkel.org. Hij is verantwoordelijk voor beleidsadvisering aan de overheid, politiek en stakeholders over online retail. De nadruk hierbij ligt op thema’s als consumentenrecht, betalingsverkeer, privacy, veiligheid, logistiek en duurzaamheid. Hiervoor was hij werkzaam in verschillende functies bij VNO NCW. Voor vragen kun je mailen naar