20 september 2017

Heeft de F-gassenverordening invloed op jouw bedrijf?

De Europese Unie heeft onlangs de F-gassenverordening (EU Verordening 517/2014) aangenomen om de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen sneller te verminderen. Deze F-gassen zijn onderdeel van split airco’s, oftewel airconditioningsystemen die bestaan uit een binnendeel (bijvoorbeeld in huis, in een winkel of in een restaurant) en een buitendeel (bijvoorbeeld op het dak, tegen een buitenmuur of op de grond). Dit soort airconditioning wordt gevuld met koudemiddelinhoud, wat F-gassen bevat. De F-gassenverordening heeft dus de nodige impact op de (online) leveranciers van split airco’s en Thuiswinkel.org zet deze gevolgen voor je uiteen.

Onder de F-gassenverordening mogen leveranciers van met gefluoreerde broeikasgassen gevulde apparatuur die niet hermetisch kan worden afgesloten, deze uitsluitend aan consumenten verkopen als zij kunnen aantonen dat de installatie wordt verricht door een F-gassen-gecertificeerde onderneming. Dit betekent dat de verkoper van dit soort systemen alleen tot levering mag overgaan, als hij zeker weet dat de airconditioning wordt geïnstalleerd door een bevoegd (gecertificeerd) persoon. Dit moet de verkoper aan kunnen tonen en een mededeling van de aankopende partij is hiervoor niet voldoende; de verkoper dient zelf stappen te ondernemen om zekerheid te verkrijgen dat de installatie conform de verordening gebeurt.

Impact op (online) verkopers

Thuiswinkel.org ziet dat webwinkels vaak nog niet op de hoogte zijn van de nieuwe regels. De bedrijfsvoering is daarom nog lang niet altijd in overeenstemming met de verordening. Zo worden split airconditioning-systemen vaak verkocht zonder dat de verkoper zeker weet of de installatie door een bevoegde, gecertificeerde installateur wordt uitgevoerd. De systemen worden bijvoorbeeld verkocht zonder enige controle of er wordt volstaan met de mededeling dat de installatie in overeenstemming met de verordening moet worden uitgevoerd. Enkele verkopers geven daarbij online doe-het-zelf-handleidingen, zodat de consument de airconditioning eigenhandig kan aanbrengen/installeren. Op deze manieren wordt er dus niet voldaan aan de regels uit de F-gassenverordening  en dit kan de betreffende webwinkels op sancties komen te staan.

Striktere handhaving

Binnen Nederland worden de verbodsmaatregelen uit de F-gassenverordening uitgevoerd via het ‘Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen’. Rijkswaterstaat heeft de opdracht gekregen om te bepalen hoe deze verordening kan worden gehandhaafd.

Voor (online) verkopende partijen is het daarom zaak om zo snel mogelijk te voldoen aan de regels uit de F-gassenverordening. Wij raden verkopers van split airconditioning-systemen bijvoorbeeld aan om de installatie altijd zelf te (laten) verzorgen door een gecertificeerde onderneming, zoals een lid van UNETO-VNO dat beschikt over een F-gassencertificaat. Op deze manier ben je ervan verzekerd, en kun je ook aantonen, dat de airconditioningsystemen op de juiste manier bij de klant terechtkomen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de F-gassenverordening of andere duurzaamheid-gerelateerde onderwerpen? Neem dan contact op met Margreeth Pape, adviseur duurzaamheid bij Thuiswinkel.org (