3 oktober 2016

Bestreden reclame-uiting: onvoldoende voorraad

Spraakballonnen

Zowel bedrijven als consumenten kunnen een klacht hebben over een reclame-uiting. Wat kun je doen met een reclame-uiting waar je het niet mee eens bent? De klacht kun je indienen bij de onafhankelijke Reclame Code Commissie (RCC). De commissie toetst of de betreffende reclame-uiting voldoet aan de regels in de Nederlandse Reclame Code (NRC). Hoe werkt dit en wat is het gevolg van een uitspraak hierover?

In de regels van de NRC is vastgelegd waar reclame aan moet voldoen. De regels zijn opgesteld in overleg met adverteerders, reclameadviesbureaus en media. Samen nemen zij hun verantwoordelijkheid voor de inhoud en verspreiding van reclame-uitingen. Ook de leden van Thuiswinkel.org dienen zich te houden aan deze regels van zelfregulering.

Klacht over onvoldoende voorraad

Een consument klaagt over onvoldoende voorraad. Drie uur na het ingaan van de aanbieding bleek het artikel niet meer voorradig te zijn. Het betrof een reclame-uiting die zeven dagen geldig was en nergens stond vermeld dat er een beperkte voorraad beschikbaar was.
De Reclame Code Commissie heeft zich over deze klacht gebogen en vormt een oordeel. Indien een adverteerder een bijzonder aanbod doet, moet hij ervoor zorgen dat er een redelijke voorraad goederen in verhouding tot dat aanbod en de daarvoor gevoerde reclame aanwezig is. Het aangeboden product moet in ieder geval aan het begin van de actie in een zekere mate verkrijgbaar zijn. In de reclame-uiting werd ook geen enkel voorbehoud gegeven met betrekking tot de beperkte beschikbaarheid.

De klacht van de consument is dus terecht. De commissie vindt dit een vorm van oneerlijke reclame. Er was wel sprake van enige beschikbaarheid maar er was geen duidelijke informatie over de beperkte beschikbaarheid. Bovendien stelt de voorzitter dat de reclame-uiting ervoor gezorgd kan hebben dat de gemiddelde consument ertoe gebracht kon worden een besluit over een transactie te nemen die hij of zij anders niet had genomen.

Vanaf 1 januari van dit jaar wordt op de website (www.reclamecode.nl) aangegeven of de adverteerder de beslissing van de commissie opvolgt. Als dat niet zo is, dan wordt het dossier onder Non-Compliant gepubliceerd. Daarmee komt het ook onder de aandacht van de Autoriteit Consument&Markt (ACM) Gedurende een kalenderjaar kan er alsnog opvolging gegeven worden.

Ank van Heeringen, jurist bij Thuiswinkel.org, vindt deze opvolging een goede keuze. De aanbeveling van de commissie dient nagekomen te worden. De regels zijn immers ook vastgesteld door onder andere het bedrijfsleven. Naleving geeft vertrouwen naar zowel de verkopers als de consument.

Vragen?

Heb jij vragen over de Nederlandse Reclame Code of wil je meer weten? Wij helpen je graag verder! Bekijk de wet- en regelgeving pagina of neem contact op met de juridische afdeling van Thuiswinkel.org.
foto Ank van Heeringen Ank van Heeringen