6 januari 2016

Meer groei met minder grondstoffen

Uitleg van de circulaire economie van http://atrscorp.com/the-circular-economy-explained/ van maker, naar retailer, naar gebruiker, naar recycler of repareerder of hergebruiker, naar recycling sector voor grondstoffen en weer terug naar het begin van de keten

De Europese Commissie heeft het actieplan voor de circulaire economie gelanceerd. In dit plan voor een circulaire economie laat de Europese Commissie zien waar ze de komende jaren aan gaat werken om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken en te versnellen.

De circulaire economie is een onderwerp wat de laatste tijd erg veel aandacht krijgt. Vooral door de Europese en nationale overheden wordt hier veel aandacht aan besteed. Dit is noodzakelijk omdat de grondstoffen in de wereld langzaam opraken. De grondstoffen zullen in de toekomst alleen maar schaarser worden. Waar we het nu voornamelijk nog hebben over het recyclen van materialen, verwachten we dat dit onderwerp in de toekomst impact zal hebben op de gehele keten. De hoogste tijd dus om hier meer aandacht aan te besteden. 

Wat is de circulaire economie in het kort?

De circulaire economie gaat over de circulaire stromen van goederen. Waar het lineaire model stopt bij de consument als die iets heeft aangeschaft, gaat het circulaire model verder. Grondstoffen worden eindeloos opnieuw in de natuurlijke of de technische kringloop teruggebracht. Grondstoffen blijven in de circulaire economie hun waarde behouden. Alleen de functie verandert, doordat goederen of bepaalde grondstoffen worden hergebruikt. Het draait allemaal om het effectiever omgaan met grondstoffen waarbij de levensduur verlengd wordt. Dit kan bijvoorbeeld door producten te repareren, demontabel te ontwerpen, te moduleren of te leasen.  

Uitleg van de circulaire economie van http://atrscorp.com/the-circular-economy-explained/ van maker, naar retailer, naar gebruiker, naar recycler of repareerder of hergebruiker, naar recycling sector voor grondstoffen en weer terug naar het begin van de keten

Wat zijn de effecten van de circulaire economie?

De circulaire economie heeft effect op de gehele keten. Samenwerking tussen keten actoren is cruciaal. Daarnaast zullen er nieuwe keten actoren ontstaan die additionele diensten bieden, zoals reparatieservices of inname services. Bestaande keten actoren zullen met nieuwe business modellen moeten werken om zo goed mogelijk gebruik te maken van de kansen die de circulaire economie biedt. Naast de verkoop van goederen zullen bedrijven zich steeds meer richten op het leveren van diensten.

Waar moeten webwinkels rekening mee houden?

De circulaire economie ontstaat niet zomaar. Aan de ene kant zal dit erg gedreven worden door wetgeving en subsidiëring van de Europese en nationale overheid, aan de andere kant gaat het pas echt werken wanneer de consument een gedragsverandering laat ziet of wanneer de grondstoffenprijzen dusdanig omhoog schieten dat het zich op korte termijn commercieel terugverdient. Op dit moment zien we het toewerken naar een circulaire economie nog voornamelijk terug in recyclingwetgeving, zoals bijvoorbeeld de WEEE. De verwachting bestaat wel dat dit onderwerp steeds concreter wordt. Het is daarom relevant voor bedrijven om zich hier voortijdig op te oriënteren en kansen te benutten.

Waarover praat de Europese commissie?

Op dit moment zijn er nog weinig concrete voorstellen. Er zijn wel dingen genoemd die op de lange termijn impact kunnen hebben op de retail:

  • Het ontwerpen van producten op een manier dat grondstoffen langer hun waarde behouden. Door producten te ontwerpen die repareerbaar zijn, een langere levensduur hebben en gerecycled kunnen worden.
  • De toepassing van gebruikte grondstoffen. Dit zijn grondstoffen die al eerder gebruik zijn in andere producten.
  • Duurzame inkoop van grondstoffen en toepassing van grondstoffen uit hernieuwbare bronnen, zoals biobased.  
  • Communicatie aan consumenten over de footprint van producten (in bijvoorbeeld huidig energielabels of in gebruiksaanwijzigingen).
  • De milieu footprint verwerken in de prijzen van producten.
  • Verminderen, recyclen en hergebruiken van afval.
  • Het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden voor gebruikte grondstoffen.
  • Verhogen van het aandeel plastic dat wordt gerecycled.
  • Reduceren van de hoeveelheid voedsel dat wordt weggegooid.

Denk mee over Responsible E-commerce

Thuiswinkel.org is bezig met het opzetten van de werkgroep Responsible E-commerce om te kijken naar de behoeftes van leden en de markt op het vlak van duurzaamheid. En om samen met onze leden voorbereid te zijn op de toenemende rol van duurzaamheid in e-commerce. Heb je vragen of wil je actief bijdragen? Neem contact op met .