18 november 2015

Wat is de wettelijke garantietermijn bij consumentenkoop?

Léon Mölenberg vertaalt de wet

Voorzittershamer

Met wettelijke garantietermijn wordt gedoeld op de termijn gedurende welke de verkoper volgens de wet aansprakelijk is voor fouten in zijn product. De termijn dus, gedurende welke de consument jegens de verkoper aanspraak kan maken op herstel, vervanging of schadevergoeding van een defect product. De meeste Europese landen hebben gekozen voor een vaste termijn van 2 jaar na aankoop of levering.

Nederland kent geen vaste termijn, maar heeft aangehaakt bij het conformiteitsvereiste in artikel 7:17 BW. De gekochte zaak moet, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen daarover van de verkoper, de eigenschappen bezitten die de koper op grond van de gesloten overeenkomst mag verwachten. Deze mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit - ook qua levensduur - die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoeft te betwijfelen (zoals bijvoorbeeld bij tweedehandsgoederen).

Een open norm die voor ieder product leidt tot een eigen te verwachten levensduur. Voor ieder afzonderlijk product zal immers vastgesteld moeten worden wat gezien de aard van dat product, de mededelingen daarover van de verkoper of producent en bij normaal gebruik, een redelijk te verwachten levensduur is. Zo zal bij een brood een kortere levensduur – lees wettelijke garantieperiode – mogen worden verwacht dan bij een verwarmingsketel. Dat zal ook gelden voor bij een goedkope B-merk wasmachine vergeleken met een luxe high end wasmachine. Een kwestie van gezond verstand dus! 

Léon Mölenberg

Auteur

Léon Mölenberg, senior beleidsmedewerker bij Thuiswinkel.org & Ecommerce Europe.