23 september 2014
Persbericht

Nederlanders besteden in het eerste half jaar van 2014 € 6,58 miljard online

Naar verwachting zullen er in 2014 110 miljoen online aankopen worden gedaan.

Afbeelding cover Thuiswinkel Markt Monitor Rapport Nederlandse consumenten hebben in het eerste half jaar ruim 53 miljoen aankopen via internet gedaan, met een totale omzet van €6,58 miljard. Hiermee is de online markt verantwoordelijk voor 18% van alle bestedingen in de marktsegmenten die zijn gedefinieerd in de Thuiswinkel Markt Monitor. Bijna 4% van alle aankopen werd in het eerste half jaar online gedaan. Dit blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoek naar online consumentenbestedingen in Nederland, dat wordt uitgevoerd door GfK en mogelijk wordt gemaakt door PostNL. Thuiswinkel.org, de belangenvereniging van 2200 (web)winkels in Nederland is de opdrachtgever achter de Thuiswinkel Markt Monitor.

Online bestedingen groeien in 2014 met 6% tot 13,5 miljard

In het eerste half jaar van 2014 is een groei in online bestedingen gerealiseerd van bijna 6% ten opzichte van het eerste half jaar van 2013. Een forse stijging van de online bestedingen aan producten (+17%) ligt aan deze groei ten grondslag. De online bestedingen aan diensten zijn echter gedaald met 3%, wat veroorzaakt wordt door een terugloop in de online bestedingen aan nieuw afgesloten verzekeringen.

Naar verwachting zullen de totale online bestedingen in 2014 uitkomen op € 13,5 miljard, wat neerkomt op een groei van 6% ten opzichte van 2013. In aankopen wordt de verwachte groei hoger ingeschat, namelijk op 8%. Met deze groei zal het totaal aantal online aankopen in 2014 uitkomen op 110 miljoen.

Online producten groeien met +17%

Wijnand Jongen, directeur Thuiswinkel.org: “Meest opvallende cijfer is de forse groei van online bestedingen van producten (+17%), zeker wanneer we die afzetten tegen indicatoren die een krimp aangeven van aankoop van producten in winkels van zo’n 4%. De lichte groei (zo’n 1%) van alle verkochte producten in de eerste helft van 2014 is dan ook volledig toe te schrijven aan de toename van online verkochte producten. Ook opvallend is dat GfK voor het eerst ook online verkoop in winkels, via tablet of internetzuilen, kan meten. Van alle online kopers geeft 2% aan ook online in de winkel producten of diensten te kopen, wat bijdraagt aan de totale online bestedingen. De verwachting is natuurlijk dat in de toekomst meer winkels in de winkelstraat ook in de winkel online producten en diensten zullen gaan verkopen.”

In het tweede kwartaal wordt er online minder uitgegeven aan diensten

Een vergelijking tussen het eerste en tweede kwartaal van 2014 laat zien dat het absolute aantal online aankopen nagenoeg gelijk blijft over de twee kwartalen. Waar het eerste kwartaal (Q1) goed was voor 26,8 miljoen online aankopen, worden er in het tweede kwartaal (Q2) 26,7 miljoen aankopen via internet gedaan. Ook het online aandeel binnen de totale aankopen blijft constant op 4%.

In bestedingen zijn er echter duidelijke verschillen tussen Q1 en Q2 te zien. In Q1 werd € 3,7 miljard besteed aan online aankopen, in Q2 was dit € 2,9 miljard. De grootste verklaring hiervoor is dat er in Q2 op totaalniveau minder aankopen zijn gedaan van diensten, en dan voornamelijk in de categorieën pakketreizen, losse vliegtickets & accommodaties en verzekeringen. Dit is grotendeels te wijten aan seizoensinvloeden. Ook het gemiddeld besteed bedrag per online aankoop aan deze diensten ligt in Q2 lager in vergelijking tot Q1 (tabel 1). Dit samen zorgt ervoor dat de online bestedingen in de dienstensector, en daarmee ook de totale online omzet in het tweede kwartaal, wordt gedrukt ten opzichte van Q1.

Gino Thuij, Managing Consultant bij GfK: “Het is opvallend te zien dat er binnen de dienstensector dergelijke grote verschillen tussen de kwartalen ontstaan. Nu de Thuiswinkel Markt Monitor per kwartaal wordt verspreid, kunnen we deze seizoensinvloeden beter in kaart brengen dan in het verleden”.

Tabel 1. Online aankopen en gemiddeld besteed bedrag per online aankoop naar drie marktsegmenten
Tabel - online aankopen en gemiddeld besteed bedrag per online aankoop naar drie marktsegmenten.
Als gevolg van de dalende online bestedingen aan diensten in Q2, daalt ook het aandeel van diensten binnen de totale online bestedingen. In Q2 was 46% van de in totaal € 2,9 miljard online bestedingen afkomstig uit aankopen van diensten. In Q1 waren diensten nog goed voor 58% van de totale online bestedingen.

Het aantal online aankopen van en uitgaven aan producten blijft op totaalniveau nagenoeg stabiel over de twee kwartalen. Op segmentniveau zijn er wel verschillen tussen de twee kwartalen waarneembaar. Ook deze zijn vooral te verklaren door seizoensinvloeden.

34% Van alle online kopers in het eerste half jaar koopt mobiel

Nederland kent in het eerste half jaar van 2014 11,76 miljoen online kopers. Dit houdt in dat 85% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder in het eerste half jaar minimaal één online aankoop heeft gedaan. Nederland telt in het eerste half jaar 4 miljoen mobiele kopers, wat neerkomt op 34% van alle online kopers.

De tablet is het meest gebruikte mobiele apparaat om online aankopen mee te doen. Van alle online kopers heeft 25% hun tablet (wel eens) gebruikt voor een online aankoop. 15% Van de Nederlanders heeft in het eerste half jaar van 2014 hun smartphone gebruikt voor het doen van een online aankoop.

Dat de tablet aan terrein lijkt te winnen, blijkt uit het percentage van de online bestedingen die via de tablet worden gedaan. In online bestedingen stijgt het aandeel van de tablet van 8% in het eerste kwartaal naar 10% in het tweede kwartaal. Niet alleen het aantal online aankopen via de tablet neemt toe, maar ook het gemiddeld besteed bedrag per online aankoop via de tablet.

Carlos Mendes Aguiar, PostNL: “Steeds meer aankopen worden ‘on the move’ gedaan. We zien dat online kopers zelf willen bepalen waar en wanneer ze hun bestellingen willen ontvangen. Thuis, op het werk of op een PostNL pakketpunt. Daarnaast willen ze kunnen ingrijpen in het bezorgproces door bestellingen op een andere dag, naar een ander adres of toch naar een PostNL pakketpunt te laten komen. Wij spelen hierop in met onze bezorg- en herrouteermogelijkheden. Daarnaast testen we momenteel de zondag als bezorgdag. Wij ondersteunen onze klanten elke dag bij het bedienen van miljoenen online kopers. Dit doen we door het aanbieden en verder ontwikkelen van relevante bezorgopties gericht op het optimaal bedienen van de consument.”

 

Voor meer informatie over de Thuiswinkel Markt Monitor en het bestellen van het rapport kunt u contact opnemen met Gino Thuij, GfK.

Download de infographic