19 november 2013

Verplichte vermelding terugzendkosten herroeping

Dit is een gearchiveerd bericht. Hierdoor kan het zijn dat onderstaand bericht niet volledig toegankelijk is. Wanneer je vragen hebt over de inhoud, neem contact met ons op via marketing@thuiswinkel.org. De Richtlijn Consumentenrechten brengt per 13 juni 2014 een aantal wijzigingen met zich inzake de informatie die aan de online klant moet worden verstrekt over het herroepingsrecht oftewel de bedenktijd.


Vóór het sluiten van de overeenkomst moet aan de klant op duidelijke en begrijpelijke wijze informatie worden verstrekt over de voorwaarden, termijn en wijze waarop het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend (art. 6:230m onder h BW). Ook als de klant geen bedenktijd heeft, bijvoorbeeld bij reisdiensten, moet dat worden vermeld. Hetzelfde geldt voor de omstandigheden waaronder de consument afstand doet van zijn herroepingsrecht (art. 6:230m onder k BW).

Verplichte vermelding kosten voor terugzenden bij herroeping
Nieuw is de vermelding dat in geval van herroeping de kosten van het terugzenden van het product voor de klant zijn én indien de producten door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, de hoogte van deze kosten (art. 6:230m onder i BW). Dat laatste kan door een prijsopgave van een mogelijke (waarschijnlijke) vervoerder en de geschatte prijs voor het vervoer dat deze in rekening brengt. Als deze kosten redelijkerwijs niet te geven zijn, bijvoorbeeld omdat de ondernemer zelf geen terugzendregeling aanbiedt, volstaat een redelijke raming van de maximale kosten.

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle jaargang 9 nummer 9