Uitgesproken Ank: Zakelijke aankoop?

Gepubliceerd op: 14 oktober 2020
Bijgewerkt op: 6 december 2021
Juridisch Hamer 800 X 400

Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over de vraag wanneer iets een zakelijke aankoop is.

De consument

Ik heb als particulier een Apple MacBook aangeschaft. Nu is er een geschil ontstaan met de ondernemer. Die stelt dat ik niet bij de commissie terechtkan, omdat ik een zakelijke klant ben. Dat klopt niet. De tenaamstelling van de factuur dient buiten beschouwing te worden gelaten.

De ondernemer

De koper heeft het apparaat als ondernemer aangeschaft. Dat blijkt duidelijk uit de tenaamstelling van de factuur. Die staat op naam van een door de koper gedreven onderneming, ingeschreven in de Kamer van Koophandel. De commissie is dus niet bevoegd om dit geschil in behandeling te nemen.

De commissie

De ondernemer stelt in het verweer dat de koper niet als consument aangemerkt kan worden. Volgens Artikel 3 van ons reglement hebben wij de taak om geschillen tussen consument en ondernemer te beslechten. Als de koper geen consument is, dan zijn wij inderdaad niet bevoegd om een bindend advies uit te brengen. In Artikel 1 is opgenomen dat onder consument verstaan wordt: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De door de ondernemer verzonden factuur staat op naam van het bedrijf van de koper. Deze tenaamstelling is door de koper zelf opgegeven. Ook het bezorgadres is het zakelijke adres, terwijl de mailcorrespondentie ook is gevoerd via het zakelijke e-mailadres. De koper heeft niet gesteld dat de tenaamstelling foutief is, dat het apparaat niet vanuit de onderneming besteld is of dat de factuur vanuit een particuliere bankrekening betaald is. De koper heeft enkel gesteld dat de tenaamstelling van de factuur buiten beschouwing gelaten dient te worden. Op grond van dit alles acht de commissie zich onbevoegd om het geschil te behandelen, omdat dit een zakelijke klant is.

Mijn oordeel

Als een koper een zakelijk e-mailadres gebruikt, een zakelijk bezorgadres opgeeft, de factuur naar de zaak laat versturen en bovendien alleen maar aangeeft dat de tenaamstelling van de factuur buiten beschouwing gelaten moet worden – en dus niets meldt waaruit blijkt dat hij wel als consument een overeenkomst heeft gesloten – dan kun je dit in praktijk gebruiken om de commissie te vragen om zich onbevoegd te verklaren om het geschil in behandeling te nemen.

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp