Product aangeboden met de verkeerde prijs: afspraak is afspraak?

Gepubliceerd op: 10 april 2024
Bijgewerkt op: 10 april 2024
Product Met Verkeerde Prijs

De prijs is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de aankoopbeslissing van consumenten en daarom belangrijke informatie op de productpagina. Thuiswinkel.org weet gezien haar achterban van meer dan 2000 leden dat het grote en kleinere webwinkels kan overkomen: een product wordt in de webshop verkeerd geprijsd. Met als gevolg dat er veel bestellingen voor het product met een te lage prijs worden geplaatst. Geldt dan ‘afspraak is afspraak’? Ben je als webwinkel verplicht om het product toch te leveren?

Geschillencommissie Thuiswinkel.org

De Geschillencommissie Thuiswinkel.org heeft in een zaak moeten oordelen of de webwinkel verplicht was om een bestelling te leveren, terwijl er volgens de webwinkel sprake was van een prijsfout. Nadat de klant de bestelling had geplaatst, betaald en een bestelbevestiging had ontvangen, heeft de webwinkel de bestelling geannuleerd vanwege de prijsfout. De klant is het er niet mee eens en eist bij de Geschillencommissie van Thuiswinkel.org dat de bestelling voor de weergegeven prijs wordt geleverd: ‘afspraak is afspraak’.

De vraag is of er sprake is van een kennelijke vergissing door de webwinkel. Als de prijs kennelijk onjuist is, is er geen sprake van een geldig aanbod van de webwinkel.

De Geschillencommissie Thuiswinkel oordeelde dat van een koper mag worden verwacht dat die zich oriënteert op prijzen en navraag doet als de gevraagde aankoopprijs fors afwijkt van wat gebruikelijk is. In dit geval was de prijs duidelijk veel lager dan gebruikelijk zonder dat er specifieke aanprijzingen werden gedaan als `laatste exemplaren’, `beperkt aanbod’ of `seizoensopruiming’. De eis van de klant om de bestelde producten geleverd te krijgen was dan ook ongegrond.

Kennelijke vergissing

Om te beoordelen of er sprake is van een kennelijke vergissing, is de bekende uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Otto arrest) uit 2008 nog steeds belangrijk. Toen al oordeelde het gerechtshof dat er geen sprake is van een geldig aanbod als de verkoper aannemelijk maakt dat hij niet de wil had om het product voor de verkeerde, (veel) te lage prijs aan te bieden. Daarnaast mag van een gemiddelde consument verwacht worden dat deze zich van tevoren globaal oriënteert op de prijzen van het product. Als dan niet meteen al duidelijk is dat het gaat om een prijsfout, moet de klant onderzoek doen of de prijs klopt. Dat kan eenvoudig online door na te gaan welke prijzen andere verkopers voor het product hanteren, of door bij de webwinkel navraag te doen.

Bij een klein prijsverschil kan er echter wel sprake zijn van een geldig aanbod, met als gevolg dat de webwinkel de bestelling moet leveren. Ook specifieke aanprijzingen bij het aanbod kunnen een rol spelen bij de vraag of de webwinkel de bestelling moet leveren.

Let op: zorg ervoor dat je de klant direct informeert dat er sprake is van een prijsfout of kennelijke vergissing. Als aan de klant wordt medegedeeld dat er sprake is van een voorraadfout betekent dit eigenlijk dat de prijs wel klopt, maar dat er niet geleverd kan worden omdat het product niet op voorraad is. Een product dat niet op voorraad blijkt te zijn komt vrijwel altijd voor rekening en risico van de webwinkel.

Afspraak is afspraak?

Niet altijd. Als er sprake is van een kennelijke vergissing, is er geen geldig aanbod en hoeft de bestelling niet geleverd te worden.

Hebben jouw klanten een product besteld terwijl dit werd aangeboden voor de verkeerde prijs en eisen jouw klanten dat de bestelling voor die prijs wordt geleverd? Neem dan contact op met de juridische afdeling van Thuiswinkel.org via juridisch@thuiswinkel.org. Wij helpen je graag om te beoordelen of de klant recht heeft op de levering van de bestelling en welke stappen je moet nemen.

Onderwerpen

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Een product op een webshop wordt verkeerd geprijsd met als gevolg dat er veel bestellingen voor het product met een te lage prijs worden geplaatst. Ben je als webwinkel verplicht om het product toch te leveren?

Paul Martens (1)

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp