Uitgesproken Ank: Kennelijke vergissing

Gepubliceerd op: 19 maart 2013
Bijgewerkt op: 19 augustus 2021
Geschreven door
Kennelijke Vergissing Ijs Hoorntje Gevallen 800X400

Ank van Heeringen is jurist bij Thuiswinkel.org. In de rubriek 'Uitgesproken' behandelt zij elke editie van Twinkle een nieuwe uitspraak van de geschillencommissie. Deze keer: Kennelijke vergissing.

De klacht
Er is een overeenkomst afgesloten voor twee laptoptassen van 61 euro per stuk. Wanneer er maar niets geleverd wordt, neemt de consument telefonisch contact op met de verkoper. Hij hoort vervolgens dat er geen levering gaat plaats vinden, omdat er sprake is van een zogenaamde kennelijke vergissing. Het aanbod van 61 euro per stuk berustte niet op een dienovereenkomstige wil. Kort samengevat: voor die prijs verkopen wij niet, dit is niet de bedoeling geweest. De consument mag de tas kopen voor 90 euro per stuk. De consument stelt dat hij deze fout niet had kunnen vermoeden, omdat je precies dezelfde tassen ook voor de prijs van 79 euro ziet staan. De consument verlangt alsnog nakoming.

De ondernemer
De ondernemer blijft zich beroepen op de zogenaamde kennelijke vergissing en wil dus vervolgens niet leveren voor de overeengekomen prijs.

Beoordeling van het geschil
De commissie legt in haar verslag even kort uit hoe een overeenkomst tot stand komt en wat een kennelijke vergissing inhoudt. Vervolgens buigt de commissie zich over deze kwestie. Volgens de commissie heeft de consument in de gegeven omstandigheden er gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat tussen partijen een perfecte overeenkomst tot stand was gekomen.

Van belang daarbij is dat de ondernemer veel met aanbiedingen werkt en dat meer in het bijzonder de aangeboden prijs in vergelijking met andere aanbiedingen niet zo uitzonderlijk laag was dat die als irreëel en onwaarschijnlijk moest worden aangemerkt. Ook volgens de vaste maatstaf van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument had niet duidelijk kunnen en moeten zijn dat het aanbod een (aperte) vergissing / fout inhield, temeer omdat juist op de website van de betreffende ondernemer het veelal gaat om allerlei lucratieve aanbiedingen. Onder de gegeven omstandigheden is de commissie dan ook van oordeel dat de consument er redelijkerwijs gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat tussen partijen een perfecte overeenkomst tot stand is gekomen en dat de ondernemer daarom gehouden is om het gedane aanbod na te komen.

Mijn oordeel
De gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument, prachtige zin. De consument vergelijkt prijzen en mag van een webwinkel met lucratieve aanbiedingen meer verwachten. De consument, gemiddeld of niet, zal dit ook steeds meer gaan doen. Een prijsverschil van 18 euro kan in deze gegeven omstandigheden duidelijk geen kennelijke vergissing zijn.

Wilt u reageren op dit artikel of heeft u zelf een vraag, stuur dan een mail naar: ankvanheeringen@thuiswinkel.org

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 3-2013

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp