Online veiligheid cruciaal voor shoppende consument

Gepubliceerd op: 8 september 2022
Bijgewerkt op: 8 september 2022
Geschreven door
Fraude & Veiligheid Toetsenbord Met Slotje Typende Handen 800X400

Martine Hauwert ontving Marlene ten Ham, algemeen directeur van Thuiswinkel.org, Oscar Diele, CEO van Flinders en Rob van den Dool, Founder en CEO van Yumeko in de studio. Door het toenemende aantal online fraudegevallen kon online veiligheid niet ontbreken tijdens deze podcast. In dit artikel bespreken we kort de belangrijkste stappen die de sector moet gaan nemen om de toenemende cijfers van online fraude terug te dringen.

De garantie van veilig online kunnen shoppen is voor de consument cruciaal

Veiligheid blijft altijd een belangrijk thema en de garantie om veilig online te kunnen shoppen is voor de consument cruciaal. De COVID-19-pandemie heeft bijgedragen aan een versnelde verschuiving van fysiek naar online. Deze verschuiving heeft ervoor gezorgd dat ook het aantal online fraudegevallen aanzienlijk is toegenomen. Dit is iets waar we ons als sector tegen moeten gaan wapenen en we moeten dit vooral samen aanpakken. Waar het voor grote partijen makkelijker is om te kunnen investeren in cybersecurity, is dat voor mkb’ers vaak een stuk lastiger.

Maar om de consument het veilig online winkelen te kunnen garanderen, zijn we niet alleen afhankelijk van investeringen. De consument kan hier zelf ook aan bijdragen. Een goed geïnformeerde consument die bekend is met de mogelijke gevaren op internet, zal minder snel slachtoffer worden van een cyberaanval. En bij twijfel over een bepaalde webshop is het belangrijk om te letten op de keurmerken en de linkjes te checken. Zo heeft Thuiswinkel.org in samenwerking met de politie een makkelijke tool om linkjes te controleren. Met Checkjelinkje.nl kun jij als consument kijken hoe groot de kans is dat de link waar jij gebruik van maakt ook daadwerkelijk veilig is.

Partijen bij elkaar krijgen om zo de integrale ketenaanpak te faciliteren

Het is aan Thuiswinkel.org de taak om alle partijen bij elkaar te brengen op de grote thema’s die gekoppeld kunnen worden aan responsible shopping. Op die manier kan Thuiswinkel.org daar weer nieuwe projecten op initiëren. Projecten die gaan over de duurzaamheidsstrategie, hoe we goed met onze medewerkers om kunnen gaan en hoe we bijvoorbeeld online weerbaar blijven.

Het Thuiswinkel Waarborg blijft hierin enorm belangrijk, zo vinden ook Oscar en Rob. De jaarlijkse certificering van de webshop, is volgens hen echt van toegevoegde waarde. “Je komt niet zomaar door de jaarlijkse certificering heen. De webshop wordt uitvoerig bekeken of die wel helemaal veilig is”, geeft Oscar aan. Het Thuiswinkel Waarborg wordt ook door 96% van de consumenten herkend. Toch geeft Marlene aan dat de bekendheid alleen niet genoeg is. Het Thuiswinkel Waarborg is een zwaar keurmerk waarvan de kwaliteit heel belangrijk is. Om die kwaliteit te kunnen blijven bieden is het meegaan met de ontwikkelingen volgens Marlene cruciaal.

De garantie van online veiligheid is voor de consumenten echt essentieel. Om deze garantie te kunnen blijven bieden, moeten er nog veel stappen worden gemaakt. In dit artikel zijn deze stappen al kort besproken, in de podcast worden de stappen nog uitgebreider behandeld. Wil je na het lezen nog meer weten over de stappen die gemaakt moeten worden?

BELUISTER DE PODCAST DAN NU >

Onderwerpen

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Roland van Kortenhof
Roland van Kortenhof 250x250

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp