Nieuwe regelgeving over online alcohol verkopen

Gepubliceerd op: 14 mei 2020
Bijgewerkt op: 19 augustus 2021
Geschreven door
Flessen Wijn In Doos 800 X 400

Webwinkels die alcohol verkopen zullen op grond van het nieuwe alcoholbesluit een concrete beschrijving moeten hebben van hoe ervoor gezorgd wordt dat online of telefonisch bestelde alcoholhoudende drank altijd afgeleverd wordt bij een meerderjarige, op het door de geadresseerde aangegeven adres of bij een distributiepunt.

Het nieuwe alcoholbesluit is nog niet definitief, maar verwacht wordt dat een webshop ten minste de volgende vier onderdelen moeten vastleggen om van een geborgde werkwijze te kunnen spreken. De geborgde werkwijze beschrijft:

  1. hoe de leeftijdsgrens wordt bewaakt bij de overdracht van de alcoholhoudende drank tussen verschillende partijen in de keten van verzending tot en met aflevering;
  2. op welke manier ervoor gezorgd wordt dat de alcoholhoudende drank alleen wordt bezorgd aan meerderjarigen en op het adres van de geadresseerde of bij een bedrijfsmatig ophaalpunt;
  3. hoe de actuele geborgde werkwijze bekend en inzichtelijk is voor diegenen die betrokken zijn bij de verkoop van de alcoholhoudende drank;
  4. op welke wijze de verkoper onderzoek uitvoert naar de kwaliteit en effectiviteit van de geborgde werkwijze.

Verder moet de verkoper ervoor zorgen dat de geborgde werkwijze op elk moment actueel en opvraagbaar is voor controle.

Online leeftijdsverificatie

Naast deze geborgde werkwijze, die ervoor moet zorgen dat een ontvanger niet minderjarig is, zal online ook de leeftijd van de klant moeten worden geverifieerd. Met betrekking tot het leeftijdsverificatiesysteem zullen bij ministeriële regeling hierover nog nadere regels worden gesteld.

Verschillende invulling mogelijk

De precieze invulling van de geborgde werkwijze wordt overgelaten aan de verkoper zelf. Voor webshops is het dus mogelijk om verschillende invulling te geven aan de gestelde eisen. Thuiswinkel.org is voornemens om, in samenwerking met de slijterijverenigingen, een format maken voor een geborgde werkwijze die aan de gestelde eisen voldoet.

Afspraken met bezorgers

Het onderhavige besluit verplicht verkopers tot het opstellen, naleven en controleren van een geborgde werkwijze. Die geborgde werkwijze bestaat onder meer uit afspraken met de betrokken bezorgers. Voor hen neemt de regeldruk daardoor, indirect, ook toe als gevolg van dit besluit.

Lees ook het artikel over welke wijzigingen er per 1 juli zijn doorgevoerd.

Onderwerpen

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp