Hoe heb jij je bestelknop ingericht?

Gepubliceerd op: 6 december 2023
Bijgewerkt op: 6 december 2023
Payments Laptop Met Daarnaast Hand Met Pas 800X400

De laatste stap in het bestelproces is de bestelknop. Door op deze knop te klikken plaatst de klant de bestelling. Ondanks dat dit een eenvoudige handeling is, heeft de bestelknop al heel wat teweeg gebracht. De Europese rechter heeft in het ‘Fuhrmann-2’ arrest geoordeeld dat alléén de tekst op de bestelknop relevant is om te beoordelen of aan de wettelijke eisen is voldaan. Uit de tekst op de bestelknop moet ‘ondubbelzinnig’ blijken dat er een betalingsverplichting voor de klant volgt.

In de praktijk worden verschillende omschrijvingen op de bestelknop gebruikt, bijvoorbeeld ‘bestelling plaatsen’. Bij de Hoge Raad (de hoogste Nederlandse rechter) is nu een zaak in behandeling over de tekst ‘bestelling plaatsten’ op de bestelknop. Voordat de Hoge Raad een uitspraak doet, wordt er door de advocaat-generaal een onafhankelijk advies gegeven over de zaak. Dit advies is nu gepubliceerd en bevat verschillende aanknopingspunten om de tekst op de bestelknop te beoordelen (de Hoge Raad doet later uitspraak).

Aanknopingspunten voor de tekst op de bestelknop

De advocaat-generaal geeft in zijn advies aan dat het bepalend is of de tekst op de knop noodzakelijkerwijs en consistent een verband oproept met het ontstaan van een betalingsverplichting.  Of hiervan sprake is, moet worden bepaald aan de hand van zowel de omgangstaal als de verwachting van de gemiddelde consument. Hierbij gaat het dus alleen om de tekst op de bestelknop. Tekst in de buurt van de bestelknop, elders in het bestelproces of op de website, is niet relevant.

Om vast te stellen wat omgangstaal of spraakgebruik is, kan gekeken worden naar wat het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal zegt over de betekenis van de tekst op de bestelknop. Ook van belang is de betekenis die het publiek aan woorden toekent.

De tekst ‘bestelling plaatsen’

Uit het advies van de advocaat-generaal blijkt dat naar zijn mening de woorden ‘bestelling plaatsen’ in de omgangstaal noodzakelijkerwijs en stelselmatig het aangaan van een betalingsverplichting inhouden. Het publiek mag ervan uitgaan dat te koop aangeboden producten of diensten niet gratis zijn. Ook voor de gemiddelde consument is het ondubbelzinnig duidelijk dat het plaatsen van een bestelling betekent dat hij een betalingsverplichting aangaat.

De bestelknop met de tekst ‘bestelling plaatsen’ voldoet dus aan de wettelijke eisen volgens de advocaat-generaal.

Lidmaatschap bij Thuiswinkel.org

Leden van Thuiswinkel.org doorlopen elk jaar een juridische certificering om compliant te zijn aan de wettelijke eisen. Ook de bestelknop wordt gecontroleerd waarbij de laatste juridische ontwikkelingen worden meegenomen. Wil je meer weten over het lidmaatschap en samen met ons het shoppen slimmer maken? Lees dan meer op onze website.

Meer over het lidmaatschap >

Onderwerpen

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp