De herroepingsfunctie

Gepubliceerd op: 27 maart 2024
Bijgewerkt op: 27 maart 2024
Geschreven door
Herroepingsfunctie

De Richtlijn inzake Financiële Diensten gesloten op afstand (RFD) is op 18 december 2023 in werking getreden. Lidstaten hebben 24 maanden de tijd om de richtlijn in hun nationale wetgeving te implementeren. In een eerder bericht van Thuiswinkel.org vallen niet alleen financiële diensten onder deze richtlijn. Ook voor e-commerce is deze richtlijn relevant. Deze richtlijn verplicht namelijk het aanbieden van de ‘herroepingsfunctie.’

Van herroepingsknop naar herroepingsfunctie

Waar eerder in de richtlijn werd gesproken over een herroepingsknop is dit gewijzigd naar de bredere omschrijving ‘herroepingsfunctie’. Thuiswinkel.org is blij met deze wijziging, omdat dit meer ruimte geeft aan ondernemingen om invulling te geven aan de herroepingsfunctie en er niet per se een ‘knop’ weergegeven hoeft te worden.

Wél dient gedurende de bedenktermijn de herroepingsfunctie prominent te worden weergegeven op een voor de consument eenvoudig toegankelijke plek. Het is nog niet precies duidelijk wat er onder "prominent" wordt verstaan. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de toezichthouder daar invulling aan geven. Als Thuiswinkel.org maken we ons hard om hier de komende tijd meer duidelijkheid over te krijgen.

Let op: de herroepingsfunctie vervangt niet het modelformulier voor herroeping (herroepingsformulier). Zowel de herroepingsfunctie als het modelformulier moet aan de consument worden aangeboden. De herroepingsfunctie geeft de consument dus een extra mogelijkheid om gebruik te maken van de bedenktermijn.

Uitvoering van de herroepingsfunctie

De herroepingsfunctie geldt voor alle B2C overeenkomsten op afstand die gesloten worden door middel van een online interface. Het gaat dus om webshops en handelsplatforms.

Met de herroepingsfunctie moet de handelaar de consument in staat stellen om de koopovereenkomst te herroepen. Via de herroepingsfunctie moet de klant gebruik kunnen maken van de bedenktermijn. De herroepingsfunctie moet worden aangeduid als “hier koop herroepen” of met een andere ondubbelzinnige overeenkomstige tekst.

Door de herroepingsfunctie te gebruiken stuurt de consument de handelaar een onlineverklaring (het bericht) waarmee hij de handelaar op de hoogte stelt dat hij gebruik maakt van het herroepingsrecht. Met deze onlineverklaring moet de consument op eenvoudige wijze de volgende informatie verstrekken of bevestigen:

  • Zijn of haar naam;
  • Gegevens ter identificatie van de overeenkomst die de consument wil herroepen. Bijvoorbeeld het ordernummer.
  • Nadere gegevens betreffende de elektronische weg waarlangs de bevestiging van de herroeping naar de consument wordt gestuurd. Hierbij kan worden gedacht aan het e-mailadres van de consument waarnaar de handelaar de bevestiging van de herroeping kan sturen.

Na het invullen van de onlineverklaring moet de consument deze kunnen versturen via de bevestigingsfunctie met de tekst “herroeping bevestigen” of een andere overeenkomstige ondubbelzinnige formulering. 

De handelaar moet vervolgens direct een ontvangstbevestiging sturen. Dit moet op een duurzame gegevensdrager zoals de wet het omschrijft. In de praktijk wordt hiervoor vaak een e-mail gebruikt. De e-mail moet de inhoud, de datum en het tijdstip van het indienen door de consument bevatten.

De consument heeft het herroepingsrecht via de herroepingsfunctie uitgeoefend als hij de onlineverklaring heeft ingediend, uiteraard vóórdat de bedenktermijn is verstreken. Het moment waarop de consument de verklaring heeft ingediend is van belang om vast te stellen of de consument tijdig gebruik heeft gemaakt van de bedenktermijn.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen over de herroepingsfunctie? Neem gerust contact op met het juridisch team van Thuiswinkel.org: juridisch@thuiswinkel.org.

Onderwerpen

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Paul Martens (1)

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp