Algemene voorwaarden moeten ook aan wettelijke eisen voldoen

Gepubliceerd op: 29 februari 2024
Bijgewerkt op: 29 februari 2024
Algemene Voorwaarden

Het is voor webshops niet verplicht om algemene voorwaarden te gebruiken, maar wel aan te raden. In algemene voorwaarden leg je afspraken vast welke rechten en plichten er gelden tussen de verkoper en consument. Maar let op: wanneer je als professional producten of diensten verkoopt aan consumenten ben je niet helemaal vrij om zelf te bepalen wat je in de algemene voorwaarden opneemt.

Algemene voorwaarden

Er zijn specifieke wettelijke regels over wat er niet in de algemene voorwaarden mag worden opgenomen wanneer je als professionele webshop verkoopt aan consumenten. De wet maakt onderscheid tussen een zwarte en een grijze lijst. Bedingen in algemene voorwaarden die op de zwarte lijst staan vermeld mogen in geen enkel geval in algemene voorwaarden worden gebruikt. Bedingen die op de grijze lijst staan vermeld worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Een webshop die een beding in de algemene voorwaarden heeft opgenomen dat op de grijze lijst staat moet bewijzen dat het beding toch rechtvaardig is. Een rechter kan een beding in de algemene voorwaarden dat in strijd is met de wet buitenspel zetten.

Autoriteit Consument & Markt

In een specifieke rechtszaak oordeelt een rechter of de algemene voorwaarden die je als webshop gebruikt voldoen aan wetgeving. Maar ook de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt hier toezicht op en treedt zo nodig handhavend op. De ACM heeft in een zaak handhavend opgetreden door dwangsommen op te leggen aan een webshop, omdat de webshop algemene voorwaarden gebruikte waarbij bepalingen in strijd waren met de wet.

Het ging om een webshop waar consumenten een abonnement konden afnemen. In de algemene voorwaarden was bepaald dat na de vaste looptijd het abonnement automatisch met een jaar wordt verlengd zonder mogelijkheid om het abonnement op te zeggen. Daarnaast bracht de webshop op grond van de algemene voorwaarden een boete in rekening als consumenten toch het abonnement opzegden. Dit is niet toegestaan. Na de vaste looptijd mag een abonnement per maand worden opgezegd en ook de boeteclausule is niet toegestaan.

Thuiswinkel.org

Het handhaven door de ACM laat zien dat er ook aan algemene voorwaarden wettelijke eisen worden gesteld. Verkoop je als webshop producten of diensten aan consumenten? Dan is het belangrijk om hieraan te voldoen. Thuiswinkel.org helpt haar leden om compliant te zijn met consumentenwetgeving. Leden van Thuiswinkel.org zijn verplicht de door Thuiswinkel.org opgestelde algemene voorwaarden te gebruiken, waarmee onze leden compliant zijn op het gebied van online verkoop van producten en diensten aan consumenten en de rechten en plichten van de consumenten zijn gewaarborgd.

Onderwerpen

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Paul Martens (1)

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp