Hoe werkt de Thuiswinkel Duurzaamheidscertificering?

Hoe werkt de doorloop van de Thuiswinkel Duurzaamheidscertificering precies? En hoe wordt de onafhankelijkheid van deze certificering geborgd? Op deze pagina leggen we uit hoe het certificeringstraject in elkaar zit. 

Hoe Werkt Het Duurzaamheidscertificering (1)

Certificeren in 3 stappen

Vul eerst het aanmeldformulier in. Hierna kun je onderstaande stappen volgen. Ook staat er een support expert klaar voor je om te helpen bij mogelijke vragen.

Stap 1: Vul de vragenlijst in

Je ontvangt de certificeringsvragenlijst met daarin alle vragen over de 6 thema's van de duurzaamheidscertificering.

Stap 2: Verzamelen van bewijslast

Je start met het verzamelen van antwoorden op de vragen met de bijbehorende bewijslast. Zodra alles is ingevuld, stuur je de vragenlijst op.

Stap 3: Uitslag audit

Wanneer alle vragen door de onafhankelijke instelling zijn goedgekeurd, heb je de certificering succesvol afgerond. Zijn er nog verbeterpunten? Dan herhaal je stap 1 en 2 tot je een positieve beoordeling hebt ontvangen.

Hoe is de onafhankelijkheid van de duurzaamheidscertificering geborgd?

Het is belangrijk dat het certificeringsschema onafhankelijk wordt opgesteld en beheerd. Dat borgen we met een Comité van Deskundigen en een Technische Commissie. Het Comité van Deskundigen bestaat uit milieuorganisaties, specialisten uit de wetenschap en het bedrijfsleven. Zij hebben de eindverantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, uitbreiden en actueel houden van de eisen uit het certificeringsschema. Zij worden geadviseerd door de Technische commissie. De certificeringsinstelling (in dit geval ICTRecht) voert een onafhankelijke audit uit voor dit certificaat.

Comité van Deskundigen

Het Comité van Deskundigen is evenwichtig samengesteld, met leden uit de belanghebbende maatschappelijke sectoren. Deze bestaat uit:

 

Technische Commissie

De Technische Commissie bestaat uit leden met specifieke kennis over e-commerce en duurzaamheid. Deze commissie fungeert als klankbord voor het Comité van Deskundigen. Deze bestaat uit:

Heb jij vragen
over de duurzaamheidscertificering?

Neem dan contact op met onze Innovatiemanager Duurzaamheid Inge Demoed. Zij helpt jou graag verder.

CTA Inge Demoed