Toetsingskader Thuiswinkel Duurzaamheidscertificering

Dit toetsingskader is van toepassing op leden die de Thuiswinkel Duurzaamheidscertificering willen doorlopen.

De Thuiswinkel Duurzaamheidscertificering kan worden aangevraagd als je lid bent van Thuiswinkel.org en je bezighoudt met duurzaamheid. Op dit moment gelden de criteria alleen voor webwinkels die producten (uitgezonderd gekoelde producten) verkopen aan consumenten.

Om te bepalen of je voldoet aan alle criteria, doorloop je jaarlijks een certificeringstraject. Tijdens dit certificeringstraject wordt jouw bedrijf én webshop getoetst op 6 duurzaamheidsthema’s. Het certificatieschema is opgesteld door de Technische Commissie en het Comité van Deskundigen. De certificering wordt uitgevoerd door ICTRecht.

Door de certificering en het verstrekken van deze criteria helpt Thuiswinkel.org haar (aankomende) leden te voldoen aan de wettelijke regels en ambitieuze, maar haalbare bovenwettelijke criteria. In de toekomst wordt het schema uitgebreid in thema’s en aangescherpt in duurzaamheidsambitie.

Gedragsregels

Wij verwachten van jou als lid van Thuiswinkel.org dat je de Gedragsregels van Thuiswinkel.org, de Reclame Code, ACM, de Wet Koop op Afstand en andere relevante wet- en regelgeving naleeft.

Hieronder vind je een globale samenvatting van de 6 thema’s. 

1. Duurzaamheidsstrategie, plan- en rapportage

De eisen voor dit thema zijn ingericht op een inspanningsverplichting, bewustwording, transparantie en inbedding op bestuurlijk niveau.

 1. Je hebt een (openbare) duurzaamheidsstrategie met een duidelijke visie en missie.
 2. Je hebt een (intern) duurzaamheidsplan waarin taken en verantwoordelijkheden inzichtelijk zijn.
 3. Je hebt KPI’s opgesteld voor alle belangrijke E-commerce duurzaamheidsthema’s en rapporteert hierover.
 4. Indien van toepassing rapporteer je volgens de CSRD richtlijnen.

2. Circulaire economie

In een circulaire economie gaan we anders om met grondstoffen waardoor de milieudruk geminimaliseerd wordt. Dit doen we door minder grondstoffen en producten te gebruiken, producten langer te gebruiken, materialen opnieuw te gebruiken en door duurzamere (hernieuwbare en gerecyclede) grondstoffen te gaan gebruiken: van lineair naar circulair.

 1. Je hebt een plan van aanpak op het gebied van circulaire economie.
 2. Je past één of meerdere businessmodellen toe die passen in een circulaire economie.
 3. Indien van toepassing voldoe je aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheden voor de elektronica- en textielbranche.

3. Productaanbod

Binnen de e-commerce verschillen omvang en diversiteit van productaanbod aanzienlijk per retailer. Het is belangrijk dat ieder bedrijf zich focust op het verduurzamen van het productaanbod. Aanvragers dienen producten met specifieke duurzaamheidsvoordelen op te nemen in het assortiment en hier concrete doelstellingen op te formuleren.

 1. Er zijn concrete doelstellingen geformuleerd over opnemen van producten met specifieke duurzaamheidsvoordelen in het aanbod.
 2. Er worden concrete maatregelen genomen om het aanbod te verduurzamen.
 3. Consumenten worden geïnformeerd over de duurzaamheidsvoordelen van de producten.

4. Verpakken

Binnen dit thema worden eisen gesteld die bijdragen aan een circulaire economie door verminderde uitputting van grondstoffen én broeikasgasreductie nastreven, ook indirect door het beperken van het ‘vervoeren van lucht’ tijdens de bezorging. De eisen zijn opgedeeld in de relevante onderwerpen zoals reductie, materiaalgebruik en end-of-life, en streven naar:

 1. Reductie van het volume (verzend)verpakkingsmateriaal en gebruik opvulmaterialen en/of promotiematerialen.
 2. Het toepassen van gerecyclede materialen.
 3. Het toepassen van materialen (en verpakkingsconstructies) die goed te recyclen zijn.

5. Bezorgen

Het is belangrijk om inzicht te hebben in de CO2-impact van jouw pakketten en het sturen op reductie daarvan. Met het inzicht kun je:

 1. Een plan opstellen en uitvoeren om CO2-uitstoot te reduceren.
 2. Bewustwording creëren bij de consument over leveropties met de minste CO2-uitstoot.

6. Retouren

De eisen binnen dit thema hebben als doel de retailer inzicht te geven in retouren zodat men daarop kan sturen.

 1. Er is een retourreductieplan met preventiemaatregelen en monitoring.
 2. Retouren reduceren door consumenten bewustere keuzes te laten maken.

Versie d.d. 27-02-2024