Veiligheid en webwinkels

Belangenbehartiging en veiligheid

Veiligheid en (het voorkomen van) fraude zijn de sleutelwoorden voor het vertrouwen in de e-commerce branche. Ze beheersen de hele online keten ‘identificeren-bestellen-betalen-(af)leveren’. Webwinkel eigenaren moeten gepaste maatregelen nemen zodat, consumenten veilig kunnen winkelen. Webshops mogen daarom geen kwetsbaarheden bevatten. Ook goede identificatie door middel van eID-systemen zal de consument en webwinkel over-en-weer meer zekerheden geven voor het aangaan van een transactie.

Thuiswinkel.org neemt haar verantwoordelijkheid als het om veiligheid gaat en informeert haar leden via o.a. nieuwsbrieven over veiligheid. Daarnaast biedt Thuiswinkel.org ‘tools’ aan leden aan die webwinkels kunnen gebruiken in het zakendoen met bijvoorbeeld ICT-leveranciers en website bouwers. Ook worden de websites van leden gescand op de meest bekende veiligheidsrisico’s. Leden die niet voldoen aan gestelde veiligheidseisen worden gemaand actie te ondernemen op ultieme straffe van schorsing en/of royement.

Coalitiepartners: overheid, VNO-NCW, ECP, aanbieders, politie en consumentenorganisaties.

Actuele issues

  • Data Protection Regulation
  • Tot ontwikkeling laten komen van Digital Identity Service Providers
  • National Cyber Security Strategy 2.0 dat bijdraagt aan minder Ddos-aanvallen

Resultaten

Zoals het spreekwoord zegt, heeft succes vele vaders. Thuiswinkel.org heeft door samenwerking met andere partijen een belangrijke bijdrage geleverd aan de volgende resultaten op het thema veiligheid:

  1. Door preventieve communicatieafspraken tussen webwinkels en creditcardmaatschappijen is het aantal onterechte charge backs sterk gereduceerd. Er is een protocol opgezet om snel valse websites uit de lucht te krijgen.
  2. Leden van Thuiswinkel.org worden geïnformeerd over en gescand op bekende veiligheidsrisico’s. Het is onderdeel van de certificering van Thuiswinkel Waarborg. Bij blijvend niet voldoen kunnen leden worden geschorst en/of geroyeerd.