NIS2 maakt bedrijven, overheden en organisaties weerbaarder tegen cyberaanvallen

Categorie
Gepubliceerd op: 19 januari 2023
Bijgewerkt op: 19 januari 2023
Geschreven door
Cyber Security (4)

NIS2 staat voor de ‘Netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn’. Deze richtlijn is een herziening van de oorspronkelijke NIS-richtlijn uit 2016. Nederland heeft de huidige NIS-richtlijn geïmplementeerd in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (de Wbni). De Wbni is van toepassing op vitale aanbieders en digitale dienstverleners. Onder digitale dienstverleners vallen onder andere zoekmachines en andere aanbieders van digitale diensten.

Na de inwerkingtreding (mei 2022) hebben lidstaten vervolgens 21 maanden om de richtlijn te implementeren. Tijdens deze periode wordt de Europese NIS2 verwerkt in de Nederlands Wbni. Er wordt echter wel verwacht dat bedrijven tijdens die periode al aan het werk gaan en dan ook al gereed zijn met de implementatie. Dit lijkt een lange tijd, maar wanneer je onder de richtlijn valt betekent dit dat je aan de bak moet. De NIS2 vereist dat stappen worden gezet richting een hoog niveau van cyberbeveiliging.

Deze Richtlijn wijkt op verschillende punten af van de huidige NIS-richtlijn. Allereerst wordt het toepassingsgebied van de richtlijn uitgebreid door nieuwe sectoren toe te voegen. Zoals vermeld is de NIS-richtlijn en dus de Wbni, enkel van toepassing op digitale dienstverleners en vitale aanbieders. De Ontwerp NIS 2-richtlijn voegt hier sectoren aan toe, zoals:

  • afval(water)beheer
  • post- en koeriersbedrijven
  • overheidsdiensten
  • online marktplaatsen (platformen)
  • online zoekmachines
  • cloudcomputingdiensten.

De Ontwerp NIS 2-richtlijn zal van toepassing zijn op middelgrote en grote ondernemingen binnen al die sectoren. Een voorwaarde is dat het bedrijf midden-groot moet zijn. Dus minimaal 50 werknemers in dienst heeft en een jaarlijkse omzet van meer dan € 10 miljoen.

Daarnaast worden de beveilings- en rapportagevereisten van deze sectoren versterkt. Er worden minimale beveiligingseisen gesteld waar elk bedrijf aan moet doen. Tevens zijn ondernemingen onder de nieuwe richtlijn verplicht om cyberthreats in de keten aan te pakken en is er een meldplicht van cyberincidenten (Artikel 18 (2)).

Val jij onder de nieuwe richtlijn?

Denk of weet je dat je onder de nieuwe richtlijn zal vallen? Ga dan snel na welke stappen je moet ondernemen om compliant te zijn. Met name voor platformen kan de NIS2 van toepassing zijn. Er wordt geschat dat deze herinrichting van de beveiliging een aanzienlijke periode kan duren. Wacht dus niet te lang, er is werk aan de winkel.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Roland van Kortenhof
Roland van Kortenhof 250x250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp