De kogel is bijna door de kerk, er komt een (soort) herroepingsknop aan. De Europese Raad en Europese Commissie hebben een voorlopige politieke overeenkomst bereikt over het aanpassen van Richtlijn verkoop op afstand van financiële diensten.


Richtlijn verkoop op afstand van financiële diensten

De discussie rondom het implementeren van de herroepingsknop vindt plaats in de context van het wijzigen van de Consumentenrecht Richtlijn (2011/83/EU) betreffende de Richtlijn verkoop op afstand van financiële diensten (2002/65/EG). U denkt waarom heeft de aanpassing van de richtlijn financiële diensten op mij als verkoper van producten?

Dat komt omdat in overweging 25 van deze Richtlijn stelt de Commissie dat handelaren de consument de mogelijkheid moeten bieden om de overeenkomst via een daar voor ingerichte functie te herroepen. Dit zal gelden voor alle op afstand gesloten contracten. Dus ook voor jou als verkoper van producten.


De Herroepingsknop

In de vernieuwing van deze Richtlijn moet het gemakkelijker worden voor consumenten om gebruik te maken van het herroepingsrecht. Daarom worden er extra waarborgen toegevoegd aan de Consumentenrecht richtlijn. Waar er eerder werd gesproken over een herroepingsknop is er, na hard en intensief lobbywerk in samenwerking met onze Europese koepelorganisatie, gekozen voor een bredere term; de herroepingsfunctie. Parlementsleden drongen wel aan op een toegankelijke, duidelijke en permanente functie gedurende de 14-dagen herroepingsperiode. Ook zal in de richtlijnen worden toegevoegd dat het verboden is om zogenaamde “dark patterns” toe te passen. Zo mogen financiële dienstverleners, aan de hand van hun website design, consumenten niet misleiden of nudgen richting het maken van keuzes die niet in hun belang zijn en die ze anders niet hadden .

Kritiek Thuiswinkel.org

Na intensief contact met onze koepelorganisatie in Europa, Ecommerce Europe, is er een industry letter ondertekend. In deze brief staat onder andere dat zo’n ingrijpende maatregel, die de hele e-commercesector betreft, niet in deze Richtlijn over financiële dienstverlening behandeld dient te worden. Daarnaast verzoeken we via deze brief om ruimte te laten voor ondernemers om een eigen invulling te geven aan de manier waarop zij het herroepingsrecht uitoefenen. Deze ruimte is er nu en is geregeld in de Consumentenrechten Richtlijn. Thuiswinkel is het eens met de Commissie dat consumenten in staat moeten zijn om beroep te doen op hun herroepingsrecht, maar de wet stelt nu al voldoende eisen aan de vindbaarheid en manier waarop de informatie te vinden moet zijn.

Daarnaast is de Commissie momenteel bezig is met een evaluatie van het digitale consumentenrecht. Zij onderzoekt of deze nog fit for purpose is. Dit lijkt ons inziens een logischere stap om na te gaan of er behoefte is aan een dergelijke knop. Er worden in de fitness check namelijk ook een impact assessment en consultatie gedaan. Hierdoor zou het duidelijk worden dat deze maatregel een enorme impact zal hebben op de ondernemers. Ook ervaren wij niet dat er problemen zijn in de markt met het herroepingsrecht ten aanzien van producten. Helaas hebben de Europese instellingen niet gekozen om dit pad te bewandelen. Lees hier meer informatie over de fitness check

Next steps

Wat dit precies zal betekenen voor webwinkels is nog niet geheel duidelijk. Wij zullen, wanneer beschikbaar, de tekst analyseren en oordelen wat dit praktisch voor jou betekent.

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Vincent Romviel 250x250
Vincent Romviel