Het uitvoeren van tijdig onderhoud aan een e-bike is van groot belang, zo blijkt ook uit een uitspraak van de onafhankelijke Geschillencommissie Thuiswinkel.org.

De consument

Ik heb iets meer dan vier jaar geleden een e-bike gekocht. Op een zeker moment kreeg ik op de display een error-melding waardoor de trapondersteuning weg was gevallen. De plaatselijke fietsenmaker kon dit euvel niet verhelpen en de ondernemer meldt geen samenwerking meer te hebben met de fabrikant. Ik wil de koop ontbinden (omdat ik geen vertrouwen meer in deze fiets heb) en als tweede optie wens ik dat het euvel kosteloos wordt opgelost.

De ondernemer

De consument heeft de e-bike aangeschaft op 6 september 2017. Na enkele maanden heeft de consument de eerste onderhoudsbeurt uit laten voeren. In mei 2018 heeft zij klachten gehad met haar fietsaccu, maar na onderzoek is de accu goed bevonden. Verdere mogelijke defecten en onderhoudsbeurten zijn bij ons niet bekend. Het niet laten uitvoeren van tijdig onderhoud (eerste onderhoud tussen drie en vijf maanden na ontvangst van de fiets en daarna jaarlijks) heeft een nadelig effect op de levensduur van de e-bike.

De consument heeft ons op 24 augustus 2021 op de hoogte gebracht van de error. De garantieperiode van twee jaar was inmiddels ruim verlopen en de fiets was bijna vier jaar oud.

De geschillencommissie

In dit geval oordeelt de commissie dat als de trapondersteuning binnen vier jaar wegvalt er geen sprake is van non-conformiteit. Daarbij is van belang dat de consument slechts eenmaal -kort na de aankoop- een onderhoudsbeurt heeft laten plaatsvinden, terwijl het een feit van algemene bekendheid is dat het niet laten uitvoeren van tijdig onderhoud een nadelig effect heeft op de levensduur van de e-bike en met name de elektrische componenten, terwijl de algehele onderhoudstoestand onduidelijk is. Een e-bike bevat tal van kwetsbare elektronische componenten. Ook wijst de commissie er op dat de wet een bewijsvermoeden schept als een gebrek zich openbaart binnen zes maanden. In casu was sprake van een gebrek na 47 maanden en in dat geval dient te consument te bewijzen dat het defect niet door haar toedoen is ontstaan. De consument heeft dit onvoldoende aangetoond.

Mijn oordeel

Voor een terechte aanspraak op wettelijke garantie is onder ander van belang dat er sprake is van normaal gebruik. Het juist en tijdig uitvoeren van onderhoud hoort daarbij. Verder dient de consument te bewijzen dat er sprake is van non-conformiteit, nu het defect zich na zes maanden na aankoop heeft geopenbaard (de aankoop dateert van vóór 27 april 2022, per deze datum geldt een termijn van één jaar).


Nieuwsbrief CTA 150 X 150

Altijd op de hoogte door de
Public Affairs & Legal Update

Met onze tweewekelijkse Public Affairs & Legal Update blijf je op de hoogte van alles rondom onze standpunten, de ontwikkeling in de politiek en mis je de nieuwste wet- en regelgeving niet.

Ik meld me aan

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Vincent Romviel 250x250
Vincent Romviel