Het CBS verwacht dat het aantal webwinkels in Nederland in het tweede kwartaal van 2021 met ruim 4780 shops zal toenemen ten opzichte van het kwartaal ervoor. Daarmee komt het totaal aantal webwinkels uit op 67.125 webwinkels. Het gros van de webwinkels verkoopt fashion (15.130) of non-foodartikelen (12.795). Van deze webwinkels zijn er ruim 2.200 aangesloten bij Thuiswinkel.org en zij vertegenwoordigen ruim 70% van alle online consumentenbestedingen in Nederland.

Jaartal      Aantal webwinkels
2007 7.380
2008 9.895
2009 12.135
2010 15.160
2011 18.695
2012 20.500
2013 24.495
2014 27.530
2015 31.255
2016 33.710
2017 36.715
2018 39.070
2019* 46.430
2020*                      57.700
Q1 2021*                      62.345
Q2 2021*  67.125

* Voorlopige cijfers

Bekijk hier het aantal webshops in Nederland per branche

Bron: CBS.nl


Definitie volgens CBS: Verkoop aan consumenten via internet: de transactie wordt gesloten via internet, verkoop aan consumenten per postorder. De goederen worden naar de koper gezonden nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, catalogi, showmodellen of een andere vorm van adverteren: verkoop aan consumenten via radio, televisie, telefoon en websites, siteshopping, verkoop via downloaden van boeken e.d., internetveilingen. Voor de volledige definitie, zie cbs.nl.