Met ‘Goed Verpakt: Handleiding Duurzaam Verpakken’ helpt Thuiswinkel.org webwinkels in de non-foodsectoren op weg om de beste keuze te maken. De Handleiding Duurzaam Verpakken gaat uitgebreid in op alle elementen die een rol spelen bij duurzaam verpakken.

De voordelen van duurzaam verpakken

Met het verduurzamen van je verpakkingen neem je als bedrijf je maatschappelijke verantwoordelijkheid om zo duurzaam mogelijk te verzenden. Ook neem je proactief maatregelen om te voldoen aan de (Europese) regelgeving. Bovendien is duurzaam verpakken een kans om je te onderscheiden: met een nieuwe uitstraling en een goed verhaal.

Verpakkingsdoelstellingen

Deze handleiding geeft invulling aan het nieuwe Brancheverduurzamingsplan Verpakken dat Thuiswinkel.org namens de sector gepresenteerd heeft in februari 2019. Deze plannen zijn een vervolg op het brancheverduurzamingsplan 2015-2018. In die periode heeft de sector al grote stappen gezet, met name in het verduurzamen van de verpakkingsmaterialen. In de plannen 2019-2022 gaan we een stap verder. We zetten voor het eerst doelstellingen voor verpakkingsdichtheid (lucht reductie), waarmee een positief effect op de gehele logistieke keten kunnen creëren. Daarnaast besteden we aandacht aan het reduceren van materialen tot het helemaal weglaten van de omverpakking. En we geven richting aan het gebruik van herbruikbare verpakkingen en het faciliteren van hoogwaardige recycling dankzij de retourlogistiek in de e-commercesector.

Bestanden

Bestandsnaam Bestandstype Bestandsgrootte
Goed Verpakt Handleidingduurzaamverpakken2019 pdf 2,19 MB