Wat doet Thuiswinkel.org?

We (ver)kopen in 2020 radicaal anders. Online en offline zijn opgegaan in digital commerce. De consument zal zich met name via digitale kanalen (inter)nationaal oriënteren op producten en diensten en deze aanschaffen waar en wanneer hij wil. Ons doel is om het vertrouwen in kopen op afstand te vergroten en het (ver)kopen makkelijker te maken.

Thuiswinkel.org is hét inspirerende digital commerce-netwerk dat (web)winkels die producten en/of diensten verkopen, ondernemers en hun medewerkers helpt succesvoller te zijn. We bieden relevante en praktische oplossingen met de keurmerken Thuiswinkel Waarborg & Thuiswinkel Zakelijk, Thuiswinkel Reviews, juridische tools, belangenbehartiging, (markt)onderzoek en educatieplatform Thuiswinkel e-Academy.

Veel meer dan een webwinkelkeurmerk 

Thuiswinkel Waarborg logo

Consumenten kennen ons vooral door ons Thuiswinkel Waarborg Keurmerk. Het keurmerk, dat een webwinkel alleen kan krijgen na het doorlopen van onze certificering, staat voor veilig en betrouwbaar online kopen. Niet voor niets kent 93% van de consumenten ons logo en koopt 72% eerder bij een webwinkel met het keurmerk.

Maar als belangenvereniging doen wij veel meer dan alleen het uitgeven van een keurmerk. Wij komen op voor de belangen van webwinkeliers op nationaal en internationaal niveau. En we helpen onze leden verder met gratis juridisch advies, onderzoeken, ons netwerk en door kennisuitwisseling via het door Thuiswinkel.org opgerichte ShoppingTomorrow-platform. Daarnaast helpen wij door het leveren van handige tools voor de bedrijfsvoering en de succesvolle Thuiswinkel Waarborg Reviews. Via de Thuiswinkel e-Academy helpen we medewerkers van onze leden om betere vakmensen te worden. Thuiswinkel.org is zelf ook een Lifelong Learning Company.

De leden van Thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org heeft meer dan 2.200 leden die online producten en diensten aan consumenten verkopen. Onze leden realiseren samen ruim 70% van alle online consumentenbestedingen in Nederland. Zij komen uit alle denkbare branches, zoals reizen, kleding, consumentenelektronica, verzekeringen, sport, speelgoed, wonen, bruin- en witgoed, dating, ICT, software, etc. Op basis van deze representativiteit is Thuiswinkel.org dé gesprekspartner voor beleidsmakers, stakeholders en politieke beslissers.

De geschiedenis van Thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org is opgericht op 20 december 2000 door 38 bedrijven. Het was het formele samengaan van twee bestaande verenigingen; de Nederlandse Postorderbond en de Online Winkeliersvereniging. De beide organisaties besloten de krachten te bundelen en gezamenlijk verder te gaan als nieuwe belangenvereniging voor alle (web)winkels in Nederland: Thuiswinkel.org.

Thuiswinkel.org is een vereniging

Omdat we een vereniging zijn, hebben we geen winstoogmerk. Contributie komt enkel ten goede aan activiteiten en initiatieven voor leden. Onze evenementen worden gefinancierd door kaartverkoop en sponsoring. Voor de Thuiswinkel Awards hebben we zelfs een aparte stichting opgericht: Stichting Nationale Thuiswinkel Awards.

Leden van Thuiswinkel.org hebben via de Algemene Ledenvergadering inspraak in de vereniging. Het beleid wordt bepaald door het bestuur dat bestaat uit CEO’s van bij Thuiswinkel.org aangesloten (web)winkels en wordt gekozen door de leden. De dagelijkse leiding van Thuiswinkel.org is in handen van directeur Wijnand Jongen.

Ook kunnen leden onze standpunten t.a.v. belangenbehartiging helpen bepalen door zitting te nemen in de diverse commissies voor digital commerce relevante aandachtsgebieden, zoals e-commerce, betalen, privacy, fraude en veiligheid en logistiek.

Leden zijn onderworpen aan onze statuten en ons huishoudelijk reglement.

Winnaar ‘Mans Lejeune Award 2014’

Foto van Wijnand en Menno met een bos bloemen

Thuiswinkel.org heeft in 2014 de Mans Lejeune Award gewonnen. Volgens de jury is Thuiswinkel.org ‘uniek in Europa, misschien wel in de wereld’ en ‘vertegenwoordigen ze niet een bepaalde producten- of dienstensector, maar het kanaal e-commerce.’ Thuiswinkel.org werd als winnaar geselecteerd uit 10 organisaties. “Thuiswinkel.org heeft zich onderscheiden door sectoroverschrijdend te denken ten aanzien van de rol van verenigingen, namelijk als ‘horizontale’, themagerichte netwerken van branches in plaats van enkelvoudige, ‘verticale’ brancheorganisaties”.