‘Tweede Kamer maakt serieus werk van beperking regeldruk ondernemers’

Categorie
Gepubliceerd op: 11 maart 2024
Bijgewerkt op: 11 maart 2024
Tweede Kamerverkiezingen Binnenhof Den Haag 800X400

De Tweede Kamer heeft een reeks moties aangenomen waarmee zij de regeldruk voor ondernemers wil indammen en voorkomen. Zo moeten nieuwe verplichtingen waar mogelijk een uitzondering of lichter regime bevatten voor kleine bedrijven en moeten regels ook altijd voor het mkb uitvoerbaar zijn. Moties van ChristenUnie en CDA maken ook mogelijk dat het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) hier nadrukkelijker op kan toetsen. ‘De hele reeks vorige week ingediende moties met betrekking tot regeldruk is met brede steun aangenomen. Daarmee laat de Kamer zien dat ze hier nu echt en serieus werk van wil maken’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Middels een motie van de SGP moet regeldruk een belangrijk onderdeel worden van evaluaties van wet- en regelgeving. Ook is de ATR gevraagd om een lijst met Europese knelpunten voor ondernemers samen te stellen, die zal worden overhandigd aan de nieuwe MKB-afgezant van de Europese Unie. VNO-NCW en MKB-Nederland gaan hieraan hun bijdrage leveren.

Verduurzamen

De ondernemingsorganisaties zijn ook blij met de ruime steun voor de moties van PvdA-GroenLinks en D66 om het voor ondernemers makkelijker te maken om te verduurzamen. Goed nieuws is verder de aangenomen motie van ChristenUnie om te bezien of het maximum bedrag waarvoor het CBS opdrachten voor brancheorganisaties mag doen, kan worden verhoogd van € 10.000 naar € 33.000.

Uitbreiding MKB-Indicatorprogramma

Op verzoek van de VVD zegde minister Adriaansens in het MKB-debat van 7 februari al toe drie extra mkb-sectoren door te lichten op regeldruk binnen het zogeheten MKB-Indicatorprogramma. PVV en NSC vroegen in dat debat aandacht voor het ‘absurd hoge aantal bankmedewerkers (13.000) dat zich met het voorkomen van witwassen bezighoudt’ en de negatieve effecten van die anti-witwasaanpak voor (onder meer) de financiering van ondernemers.


Bron: VNO-NCW.nl

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Maike Jansen 320 X 320

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp