Meer transparantie over inkomsten digitale platformen

Categorie
Gepubliceerd op: 28 maart 2022
Bijgewerkt op: 28 maart 2022
Geschreven door
Ontwerp Zonder Titel (8)

Vorige week is het wetsvoorstel transparantie over inkomsten digitale platformen (ook wel DAC7) aangeboden aan de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel worden digitale platformen vanaf 1 januari 2023 verplicht jaarlijks informatie aan te leveren aan de Belastingdienst over verkopers die via hun platformen geld verdienen. Deze informatie wordt automatisch uitgewisseld met de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten voor wie deze informatie van belang is. Zo wordt voorkomen dat mensen (onbedoeld) belasting kunnen ontwijken via deze platformen.

Met het wetsvoorstel komt er meer transparantie over inkomsten die inwoners van de Europese Unie behalen via de digitale platformen. Dit vermindert de kans dat belastingplichtigen deze inkomsten niet (volledig) opgeven en zorgt daardoor voor een eerlijkere belastingheffing. Ook wordt oneerlijke concurrentie met traditionele (niet digitale) bedrijven op deze manier tegengegaan. Als je bijvoorbeeld via een digitaal platform je huis verhuurt, of als taxichauffeur via een platform je diensten aanbiedt, dan moet dit platform in de toekomst informatie hierover -bijvoorbeeld over de behaalde inkomsten - doorgeven aan de Belastingdienst.

Een digitaal platform levert de informatie aan bij één EU-lidstaat. Om de belastingautoriteiten van alle EU-lidstaten de informatie te bezorgen die zij nodig hebben om de verschuldigde belastingen correct vast te stellen, wordt deze informatie vervolgens via een centraal beveiligd systeem van de Europese Unie uitgewisseld met de EU-lidstaten die hierbij belang hebben. 

Naast deze verplichting bevat het wetsvoorstel ook een aantal wijzigingen die niet specifiek gericht zijn op digitale platformen, maar de manier van gegevensuitwisseling tussen EU-lidstaten verbeteren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over rechtsbescherming van belastingplichtigen bij gezamenlijke onderzoeken door meerdere EU-lidstaten en gegevensbescherming bij een datalek.

Met dit wetsvoorstel wordt de EU-richtlijn transparantie inzake inkomsten via de digitale platformeconomie en overige aanpassingen geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Ook de andere EU-lidstaten zullen deze richtlijn op vergelijkbare wijze implementeren.

Deze informatie komt van rijksoverheid

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp