Tonen van energielabels bij stofzuigers verboden

Categorie
Gepubliceerd op: 11 maart 2019
Bijgewerkt op: 25 januari 2021
Geschreven door
Energielabel 800 X 400

De verplichting om een energielabel op een stofzuiger te voeren is per 18 januari 2019 vervallen. Dit is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in een zaak die is aangekaart door Dyson. Voor webshops betekent dit onder andere dat zij de energielabels die zij in hun webwinkel tonen bij stofzuigers binnen afzienbare tijd moeten verwijderen.

Wat was de regel?

Volgens Europese wetgeving (Verordening 665/2013) waren leveranciers en handelaren van stofzuigers vanaf 1 september 2014 verplicht stofzuigers te voorzien van een energielabel volgens specifieke, in de wetgeving omschreven eisen. Daarnaast moest elke stofzuiger vergezeld gaan van een productkaart en moest in advertenties en technisch promotiemateriaal de energie-efficiëntieklasse worden vermeld.

Waarom is deze regeling vervallen?

Het Europese Hof van Justitie was op grond van klachten van Dyson van oordeel dat de eisen van de EU-verordening onvoldoende duidelijkheid voor de consument opleverden, omdat de tests met de stofzuiger op grond van de verordening in ongebruikte toestand moesten worden uitgevoerd, dus met lege zak. Die toestand staat volgens het Hof te ver van het normale gebruik, zodat toepassing van de verordening geen goede informatie voor de consument opleverde over het werkelijke energieverbruik.

De Europese verordening is door de uitspraak van het Europese Hof vervallen en dus niet langer van kracht. Dit betekent dat de toepassing van het energielabel voor stofzuigers tot 18 januari 2019 nog verplicht was, maar vanaf die datum plotseling niet meer toelaatbaar was, en wel zonder enige overgangstermijn. Volgens de Europese verordening voor energie-etikettering (Verordening 2017/1369) mogen leveranciers en retailers namelijk geen energielabels met het in de wetgeving omschreven uiterlijk gebruiken voor producten waarvoor geen Europese wetgeving voor energie-etikettering bestaat. En aangezien die wetgeving niet meer geldt sinds 18 januari 2019 is het gebruik gebruik van het energielabel daarom vanaf 18 januari verboden.

Wat betekent dit voor webwinkels?

Strikt genomen mag je als webshop sinds 18 januari 2019 geen stofzuiger met energielabel meer presenteren of verkopen in de winkel of op de website, en mag het label ook niet in de bijbehorende productinformatie of in reclame-uitingen of productvergelijkingen worden gebruikt. Normaal gesproken is er bij het invoeren van nieuwe eisen een redelijke overgangstermijn van op zijn minst enkele maanden, zodat leveranciers en retailers hun producten, documentatie en website kunnen aanpassen aan de nieuwe eisen. Aangezien die overgangstermijn is er nu niet is, is het zaak om zo snel mogelijk je website en andere zaken aan te passen.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  • In Verordening (EU) 2017/1369 (in Nederland geïmplementeerd door middel van het Besluit energie-etikettering energie-gerelateerde producten) is (samengevat) opgenomen dat er alleen bij productgroepen waarvoor dat beschreven is een energielabel aangebracht mag worden.
  • Voor stofzuigers is geen energielabel meer beschreven (want ingetrokken) en dus is formeel het tonen van het energielabel verboden.
  • De labels moeten dus inderdaad worden verwijderd.
  • De NVWA neemt, net zoals juist bij het instellen van een gedelegeerde verordening, een half jaar om bedrijven te informeren dat de labels op stofzuigers niet meer van toepassing zijn en of ze deze periode willen gebruiken om voorzorgsmaatregelen te treffen.

Advies van Thuiswinkel.org: kom in actie

Zoals hierboven beschreven is het vanaf nu verboden om energielabels bij stofzuigers te tonen. Je moet zo nodig aan kunnen tonen dat je alle redelijke maatregelen hebt genomen om het gebruik van het energielabel vanaf 18 januari zoveel mogelijk hebt voorkomen. Voor zover dit niet is gelukt, kan onder omstandigheden een beroep worden gedaan op overmacht. 

Ons advies luidt dan ook:

  • Verwijder het energielabel voor stofzuigers uit al je uitingen in de winkel en online. Denk aan prijskaarten, links op de site, reclamefolders, productinformatie, vergelijkingen van de energieprestaties van stofzuigers, enzovoort.
  • Voorkom dat je stofzuigers inkoopt die voorzien zijn van het (oude) energielabel;
  • Verwijder daar waar redelijkerwijs mogelijk het energielabel van de stofzuigers die je in voorraad hebt;
  • Breng je medewerkers op de hoogte van het stoppen met het gebruik van het energielabel bij stofzuigers.

Het is nog onbekend of de Europese Unie het wegvallen van de Europese regels over energielabels voor stofzuigers gaat repareren door hiervoor nieuwe eisen op te stellen die dan wel de toets van het Europese Hof kunnen doorstaan. Zodra daarover iets bekend wordt, melden we dat zo snel mogelijk.

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp