Thuiswinkel.org pakt misbruik logo hard aan

Categorie
Gepubliceerd op: 8 januari 2020
Bijgewerkt op: 1 april 2021
Geschreven door
Kruis Door Logo

Het komt weleens voor dat het keurmerk van Thuiswinkel.org (Thuiswinkel Waarborg) wordt gebruikt door webwinkels die niet door ons zijn gecertificeerd en ons logo dus niet mogen voeren. Het onterecht voeren van ons keurmerk is een inbreuk op onze merkrechten, pleegt afbreuk aan ons keurmerk en misleidt de consument. Thuiswinkel.org neemt misbruik van het keurmerk dan ook zeer hoog op en wij pakken misbruik hard aan. Alleen gecertificeerde leden van Thuiswinkel.org mogen het keurmerk voeren.

Opsporen van misbruik

Wij komen misbruik van ons keurmerk op het spoor doordat consumenten en bedrijven een melding maken op onze website. Door de bekendheid van ons keurmerk melden zij het ook snel wanneer zij zien dat ons keurmerk wordt gebruikt door een webshop die geen lid is van Thuiswinkel.org. Ook van onze leden horen wij graag wanneer zij zien dat ons logo wordt misbruikt.
Naast het feit dat veel consumenten en bedrijven ons op misbruikers wijzen, zoeken wij zelf ook actief naar bedrijven die ons keurmerk misbruiken. Dat doen wij bijvoorbeeld door ons logo in te voeren in de zoekbalk van Google Image Search. Ook controleren wij of ex-leden ons keurmerk nog onterecht voeren. Kortom, wij zetten alles op alles om de misbruikers te vinden en aan te pakken.

Aanpak van misbruik

Misbruikers kunnen grofweg worden verdeeld in drie categorieën:

  • Bewust misbruik
  • Onbewust misbruik
  • Misbruik door malafide websites

Deze misbruikers worden verschillend benaderd en aangepakt. Allereerst kijken we of de website die ons logo misbruikt een malafide website is of een ‘echte’ webshop. Als blijkt dat het om een malafide website gaat, een website die bestellingen niet levert, schrijven wij de hoster en registrant van de website aan. Dit zorgt er vaak voor dat de website offline wordt gehaald, maar helaas lukt dit niet altijd. Dat komt doordat de hostingpartijen vaak in het buitenland zitten, zoals in Panama of China. Dit soort malafide websites melden wij daarom ook altijd bij onze samenwerkingspartijen:

  • Politie
  • De Autoriteit Consument & Markt (ACM)
  • OpgeletopInternet.nl
  • TROS opgelicht

Op deze manier wordt de hoster door meerdere partijen aangeschreven en wordt de kans dat de website offline wordt gehaald groter. Uiteraard informeren wij consumenten ook door een waarschuwing op onze website te plaatsen en deze te verspreiden via social media. OpgeletopInternet.nl en TROS opgelicht doen dit ook. Hierdoor zien consumenten snel dat het om een malafide website gaat als zij de website in een zoekmachine invoeren.

Wanneer een ‘echte’ webshop ons keurmerk misbruikt proberen wij eerst telefonisch in contact te treden. Soms is het dan snel opgelost. Wanneer een gesprek niet tot snelle actie leidt, verzoeken wij de website schriftelijk om ons keurmerk van de website te halen. Als dit niet gebeurt, geven wij de website door aan de toezichthouder (De Autoriteit Consument & Markt) en vermelden we op onze website en social media dat de website geen lid is van Thuiswinkel.org.

Boete van €900.000

ACM kan bij overtreding van de Wet Oneerlijke Handelspraktijken een administratieve boete opleggen van maximaal €900.000 per overtreding of, als dat meer is, 1% of 10% van de jaaromzet.

Is er sprake van een herhaalde overtreding, dan kunnen boetes voor alle soorten overtredingen nog eens worden verdubbeld. ​Een voorbeeld van een verboden verkooppraktijk is het ten onrechte voeren van een keurmerk of het niet naleven van een gevoerde gedragscode. 

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp