Rijksbegroting 2024: “Verdienen komt voor verdelen”

Categorie
Gepubliceerd op: 19 september 2023
Bijgewerkt op: 19 september 2023
Geschreven door
Tweede Kamerverkiezingen Binnenhof Den Haag Overkant 800X400

Vandaag presenteert het demissionaire kabinet Rutte IV haar rijksbegroting voor 2024. Hoewel het gevallen kabinet alleen op de winkel past, kampt ons land met grote uitdagingen die niet kunnen wachten op een nieuw kabinet. Bestaanszekerheid, armoedebestrijding en de koopkracht van lagere en middeninkomens zijn de grote thema’s van vandaag. Consumenten maken zich zorgen, hebben last van de inflatie en houden hun hand op de knip. En tegelijkertijd blijven ondernemingen kampen met een krapte op de arbeidsmarkt en toenemende kosten en regels. De overheid moet zich inzetten om ondernemen in Nederland aantrekkelijk te houden, een oproep die de koning ook deed in de Troonrede. 

“De basis voor onze welvaart wordt iedere dag opnieuw gelegd door het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven [...]. Verdienen komt altijd vóór verdelen. Het zijn de ondernemers die zorgen voor de financiële mogelijkheden om de grote maatschappelijke kwesties te kunnen aanpakken. Het kabinet blijft streven naar een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat, met oog voor de problemen waar ondernemers mee kampen, zoals de krappe arbeidsmarkt. Daarnaast blijft het kabinet werken aan versterking van onze innovatiekracht en concurrentiepositie, en aan een voorspelbaar en stabiel fiscaal beleid”, zei Koning Willem-Alexander

Bedrijven hebben te maken met enorme stijgingen in de kosten, denk aan energie, grondstoffen en loonkosten. Vooral kleinere bedrijven hebben het moeilijk. Zij gaan gebukt onder de hoge lasten en vele regels waar ze aan moeten voldoen. Het is vaak te ingewikkeld en de administratie kost te veel tijd en geld. Dat gaat ten koste van de tijd om te ondernemen. “Ik ben heel blij dat de Troonrede specifiek inging op de uitdagingen van de ondernemers. Om de economie draaiende te houden, moeten we het Nederlandse bedrijfsleven gezond en aantrekkelijk houden. We delen de zorgen over inflatie, armoedebestrijding en koopkrachtbehoud, maar vragen de Tweede Kamer om tegelijkertijd oog te houden voor belangrijke thema’s van de toekomst als verduurzaming en innovatie. Deze zogenaamde 'twin transition' is het fundament voor verduurzaming van onze sector. Een stimulerend innovatiebeleid van de overheid is hierbij onontbeerlijk. Er moet ruimte blijven om te ondernemen: minder regels, meer ruimte voor innovatie”, zegt Marlene ten Ham, algemeen directeur bij Thuiswinkel.org. 

Aanhoudende inflatie en veel regels vanuit Brussel

Terwijl in Nederland de handrem wordt aangetrokken, gaan de ontwikkelingen in Brussel in sneltreinvaart door. We kijken aan tegen zeer stevige regulering vanuit Brussel: het verder beschermen van de online consument, het recht op reparatie van producten, vele eisen ten aanzien van verpakkingsmaterialen en een grote golf duurzaamheidswetgeving.

“Onze sector kijkt daar niet voor weg, maar pakt juist door op deze beweging. We zien grote kansen om onze sector verder te verduurzamen en te digitaliseren. We lopen op de troepen vooruit en zetten nu al in op de consument en de wensen van de toekomst,” zegt Ten Ham. “Ondernemers in e-commerce willen niet alleen financiële waarde toevoegen, maar ook maatschappelijke waarde. Zo kan de Nederlandse e-commercesector een koploper en voorbeeld zijn en blijven.”

Verduurzamingsplannen en innovatietrajecten

De toekomstvisie van Thuiswinkel.org voor de sector is Shop responsible: door duurzame groei willen we online winkelen aantrekkelijk en toegankelijk houden voor huidige en toekomstige generaties consumenten. Deze missie wordt vertaald in een innovatieagenda, waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. De groene draad door deze innovatieagenda is de e-commerce duurzaamheidsstandaard, die zich momenteel in een pilot-fase bevindt. Thuiswinkel.org gaat e-commerce spelers helpen met het doorlopen van de standaard en het ontwikkelen van een verduurzamingsplan voor hun bedrijf. Daarnaast staan diverse sector brede innovatie projecten op het programma, o.a. gericht op circulaire verpakkingen, circulaire proposities en duurzaam productaanbod.


De aanloop naar allesbepalende verkiezingen

De komende dagen vormen de opmaat richting de campagnes en de verkiezingen. De Algemene Politieke en Financiële Beschouwen zullen gebruikt worden als eerste verkiezingsdebatten. De huidige peilingen wijzen op een serieuze politieke verschuiving. Waar de afgelopen jaren ruimte was voor de markt en ondernemerschap, lijken deze onderwerpen nu steeds meer ondergeschikt. De komst van nieuwe partijen en samenstellingen maakt dat bestaanszekerheid hoog op de agenda is komen te staan. De grote financiële opgave die daarbij komt kijken maakt het des te belangrijker om een sterke economie te bouwen. 

Thuiswinkel.org organiseert op 2 november het Nationale E-commerce Verkiezingsdebat waarbij we in gesprek gaan met experts, politici en beleidsmakers. Deze E-commercepoort staat in het teken van de verkiezingen op 22 november 2023.

Meld je nu alvast aan


Prinsjesdagpeiling 2023

MKB-Nederland en VNO-NCV willen jaarlijks in kaart brengen hoe Nederlandse ondernemingen terugblikken op de kabinetsplannen die tijdens Prinsjesdag worden bekendgemaakt.

In aanloop naar de verkiezingen vragen ze dit jaar vooral naar de verwachtingen en wensen die ondernemers hebben voor een nieuw kabinet. Waar moeten de nieuwe bewindspersonen vooral mee aan de slag? Vul hier de vragenlijst in.


Lees hier de andere artikelen over Prinsjesdag

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Marlene ten Ham
Marlene Ten Ham 400X400

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp