Het verborgen duurzaamheidspotentieel van het betalingsverkeer

Categorie
Gepubliceerd op: 18 oktober 2022
Bijgewerkt op: 18 oktober 2022
Geschreven door
Betalen 800 X 400

Tijdens Shopping Today presenteerde de expertgroep Sustainable Payments over 'Het verborgen duurzaamheidspotentieel van het betalingsverkeer'. Ze zijn tijdens het onderzoeksjaar aan de slag gegaan met de vraag: Wat kan de Nederlandse Payments industrie bijdragen aan de sustainability doelstellingen van retail Nederland?

Expertgroep Sustainable Payments

De doelstelling van de expertgroep is om concreter vast te stellen wat sustainability is; wat het belang hiervan is voor afnemers en leveranciers van betaaldiensten; wat de impact van de Nederlandse betaalindustrie is op sustainability; welke initiatieven er nu al zijn en welke ruimte en mogelijkheden er nog zijn (wellicht geïnspireerd door een meer outside in view vanuit de sustainability wetenschap en of andere industrieën) om sustainability doelstellingen te bereiken of overtreffen.

Wat is sustainability?

Sustainability is het continue proces van duurzamer maken van zaken. Dit kan op ecologisch, sociaal en economisch gebied. De expertgroep heeft zich primair gefocust op ecologisch verduurzaming. Hier zijn de meeste data over beschikbaar, waardoor er meer mogelijkheden liggen om vergelijkingen te maken en het onderwerp tastbaarder maken.

De drie grote groepen binnen betalingsverkeer zijn de aanbieders (banken), afnemers (winkels) en gebruikers (consumenten). Daarvoor worden verschillende betaalproducten gebruikt. Betalingsverkeer heeft een centrale positie omdat het bij elke aankoop komt kijken. Er komt ook veel meer bij kijken dan alleen geld overmaken.

Duurzaamheid een belangrijk thema

Het onderzoek Consumenten en Duurzaamheid van Gfk toont aan dat de meeste consumenten (72%) verwachten dat maatschappelijk verantwoord ondernemen de standaard wordt in 2027. Duurzaamheid is binnen de betaalindustrie een belangrijk onderdeel geworden van de corporate strategie. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in intern gerichte initiatieven rondom het duurzaam maken van bedrijfspanden, het gebruik van gerecycled plastic voor betaalpassen en het op de markt brengen van duurzame hulpmiddelen en producten. De ontwikkelingen rondom duurzame proposities volgen elkaar in snel tempo op. Er is nog veel winst te halen om de bestaande proposities beter te maken. Hiervoor is het belangrijk dat zoveel mogelijk spelers binnen het ecosysteem mee gaan doen om deze producten te testen en consumenten ermee bekend te maken.

Onderdeel van het probleem of deel van de oplossing?

De CO2-impact van het betalingsverkeer is in kaart gebracht voor drie producten: cash, cards en crypto. Hierbij is de impact van cards het minst (volgens onderzoek van DNB is de CO2-uitstoot van alle debitcard-betalingen gelijk aan 0,006 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland in 2015) en bij cash 1,3 keer hoger dan die van cardbetalingen. Er zijn bij beide methoden nog wel significante verbeteringen door te voeren.

De impact bij crypto is hoger dan bij cards of cash. Hierbij worden wel enorme stappen gemaakt om dit te reduceren, zoals bij ‘The merge’ van Ethereum. De huidige blockchain is overbelast, waardoor ethereums versturen lang duurt en veel geld kost. Net als bij de bitcoin stonden computers nog tegen een beloning dag en nacht te minen om transacties mogelijk te maken (het zogenaamde Proof of Work-protocol). Nu werkt de blockchain met vastgezette cryptomunten van gebruikers die transacties goedkeuren (het Proof of Stake-protocol). Dat kost zo’n 99,95 procent minder stroom en kan veel meer transacties per seconde aan.

Het verborgen potentieel van betalingsverkeer

Retailers kunnen zich onderscheiden en klantloyaliteit vergroten door zich actief en zichtbaar te verduurzamen. De Nederlandse betaalindustrie is beperkt onderdeel van het duurzaamheidprobleem, maar kan in grotere mate onderdeel zijn van de ‘oplossing’. Ze kunnen vanuit de centrale positie tussen consument en retailer bijdragen op basis van slimme data om zo bewustwording en gedragsverandering op het gebied van duurzaamheid te bewerkstelligen.

Meer weten?

Op basis van hetgeen in de bluepaper beschreven is, kan worden vastgesteld dat de Nederlandse betaalindustrie in absolute zin slechts beperkt (op een negatieve manier) bijdraagt aan het duurzaamheidsprobleem. Dat neemt niet weg dat de Nederlandse betaalindustrie nog altijd actief naar verbetering moet zoeken op dit vlak. Wil je hier meer over weten?

Download dAN DE bluepaper >

Verbreed gratis je kennis
met de bluepapers van ShoppingTomorrow

De bluepapers staan vol met stappenplannen, concrete tips en voorbeelden rondom verschillende deelgebieden van digital commerce, voor brands en retailers en voor organisaties in finance, travel en b2b.

ST Boek, Zonder Achtergrond 250 X 250

Alles lezen over Shopping Today

Was je niet bij Shopping Today of wil je alles nog even rustig teruglezen? Hier vind je alle samenvattingen:

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp