Herziene Code Telemarketing in werking getreden op 1 maart

Categorie
Gepubliceerd op: 4 maart 2020
Bijgewerkt op: 25 januari 2021
Geschreven door
Klantenservice 800 X 400

De herziene Code Telemarketing is officieel goedgekeurd door de Stichting Reclamecode (SRC). Dat betekent dat de veranderingen in de Code vanaf 1 maart 2020 voor alle organisaties in Nederland gelden.

De Code Telemarketing is herzien om consumentenirritatie bij telemarketing te voorkomen en zo het kanaal toekomstbestendig te maken. De herzieningen zorgen ervoor dat het voor zowel bedrijven als consumenten duidelijk is wanneer en op welke wijze iemand gebeld mag worden.

De belangrijkste wijzigingen zijn dat:

  • je mag alleen bellen met een herkenbaar nummer;
  • ook intermediairs onder de code vallen;
  • het recht van verzet  vereenvoudigd wordt (inkorting IVR-tekst);
  • na afloop van een lopende overeenkomst, donateurschap of laatste afname van een product een maximumtermijn van drie jaar (vanaf 1 juni 2020) gaat gelden waarbinnen telemarketinggesprekken zijn toegestaan. Als een bedrijf daarvan wil afwijken, moet dit aantoonbaar schriftelijk worden onderbouwd. De onderbouwing zal worden getoetst door een onafhankelijke commissie.

Meer informatie hierover vind je op de website van de DDMA en SRC

Onderwerpen

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp