ACM: website mag keuzeoptie niet vooraf aanvinken

Categorie
Gepubliceerd op: 12 maart 2021
Bijgewerkt op: 16 maart 2021
Geschreven door
Wetgeving Vinkje 800 X 400

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft New Retail Company aangesproken op het vooraf aanvinken van een keuzeoptie. Het bedrijf voegde namelijk automatisch een betaald servicepakket vanaf € 65,- toe aan het winkelmandje van de consument als deze online een tv kocht. Deze optie was vooraf aangevinkt en dat mag niet. De consument moet zelf actief de keuze maken. Nadat de ACM het bedrijf hierop heeft gewezen, is dit aangepast en het vinkje uitgezet. Ook heeft het bedrijf de ACM toegezegd consumenten die zich hierdoor misleid voelen, te zullen compenseren.

Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM: “Het is belangrijk dat de consument online zelf zijn keuzes kan maken. Daarom zijn er regels die consumenten beschermen. Standaard aangevinkte opties zijn niet in het belang van consumenten. Daarom treden wij hiertegen op.”

Digitale economie

In 2021 heeft de ACM de digitale economie als Agendathema. Dit betekent dat de ACM extra aandacht besteedt aan de problemen die consumenten online ervaren, zoals beïnvloeding. Om de grens tussen online verleiding en misleiding te kunnen bepalen, heeft de ACM in 2020 de Leidraad bescherming online consument gepubliceerd. Deze vormt de basis voor de handhaving in 2021 van online misleiding. Meldingen van consumenten helpen ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden.

Snelle aanpak consumentenproblemen

De ACM heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om consumentenproblemen op te lossen. Bij haar keuze voor een aanpak zet de ACM de consument centraal. In dit geval kiest de ACM voor het aanspreken van het bedrijf om de misleiding direct te stoppen en benadeelde consumenten te compenseren. Via meldingen bij ConsuWijzer blijft de ACM volgen of het bedrijf de afgesproken aanpassingen ook in praktijk brengt en de belofte nakomt om te compenseren.

Onderwerpen

Deel dit nieuwsartikel

Recente artikelen over dit onderwerp