Verbod online verkoop tabak per 1 juli 2023

Gepubliceerd op: 25 augustus 2022
Bijgewerkt op: 25 augustus 2022
Geschreven door
Rookverbod 800 X 400

Vanaf 1 juli 2023 is het verboden om online tabak en aanverwante producten te verkopen. Zo wil de Rijksoverheid het aantal rokers verder terugbrengen.

Verdwijnen van verkooppunten

In het Preventieakkoord staan maatregelen die moeten leiden tot een rookvrije samenleving. De komende jaren worden het aantal verkooppunten van tabak en aanverwante producten verminderd. Zo zullen er tot in 2024 in totaal 12.000 verkooppunten verdwijnen. De Rijksoverheid wil op deze manier jongeren en gestopte rokers beter beschermen tegen de verleiding van het roken. Daarnaast worden op deze manier ook impulsaankopen voorkomen. Dit maakt het stoppen met roken makkelijker en het beginnen moeilijker.

De regering kiest ervoor om te starten met het verbieden van de online verkoop, in de Tabaks- en rookwarenwet (hierna: de wet) valt dit onder ‘verkoop op afstand’. Onder deze wet valt ook verkoop via andere telecommunicatiemiddelen, zoals telefonisch, via televisie (teleshopping), via flitsbezorgers en via gespecialiseerde koeriersdiensten.

Het verbod op verkoop op afstand geldt vanaf 1 juli 2023. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor supermarkten die online tabaksproducten en aanverwante producten verkopen, ook voor hen zal dit verbod ingaan op 1 juli 2023. Niet alleen wordt de binnenlandse online verkoop verboden, maar ook zal dit gelden voor de grensoverschrijdende verkoop binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Wet geldt ook in veel andere landen

Een andere belangrijke overweging bij het verbieden van online verkoop is dat veel landen ons hierin zijn voorgegaan. Volgens de WHO heeft 50% van de landen dat het WHO Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (hierna: WHO-kaderverdrag) heeft bekrachtigd, al een dergelijk verbod ingevoerd. Van de 30 landen die lid zijn van de EER is in 18 landen (België, Bulgarije, Cyprus, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Roemenië en Spanje) de online verkoop van tabaksproducten verboden (bron: overheid.nl).

Stapsgewijze vermindering verkoop tabak

De verkoop van tabak zal de komende jaren stapsgewijs worden verminderd:

  • 2022: Verbod op alle sigarettenautomaten / verbod verkoop horeca.
  • 2023: Verbod op de online verkoop van tabak.
  • 2024: Verbod op de verkoop van tabak bij supermarkten.
  • Na 2030: inzet is verdere gefaseerde afbouw van de verkoop van tabak. Eerst bij tankstations en vervolgens bij tabaks- en gemak winkels.

Onderwerpen

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp