Uitgesproken Ank: Wie eist bewijst

Gepubliceerd op: 27 januari 2021
Bijgewerkt op: 19 augustus 2021
Laptop 800 X 400

Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over een laptop met beschadigingen aan de buitenzijde na het verrichten van reparaties.  

De consument

In 2017 heb ik een laptop gekocht die ondeugdelijk is. Tot tweemaal toe zijn er reparaties verricht aan de hardware terwijl ik de laptop niet vaak gebruik. Na de reparaties kwam de laptop met beschadigingen aan de buitenzijde retour. De verkoper weigert de schade te erkennen. Ik heb de overeenkomst ontbonden en wil het aankoopbedrag terug.

De ondernemer

De laptop is tweemaal onderzocht waarbij twee verschillende defecten werden geconstateerd. Voor beide defecten is een kosteloze reparatie uitgevoerd. De kwesties zijn hersteld en daarmee functioneert de laptop naar behoren. Ontbinding van de overeenkomst is niet aan de orde. De consument heeft ook niet aangetoond welke extra schade zou zijn ontstaan na inlevering van de laptop. Er zijn diverse foto’s aan het online dossier toegevoegd waarop schade zichtbaar zou moeten zijn, maar enige argumentatie en enig bewijs over de schade, het moment van ontstaan en de toerekenbaarheid daarvan ontbreekt. Ook is er geen onderbouwing van de hoogte van de schade. De consument heeft bij het ophalen van de laptop getekend voor ontvangst zonder schade.

De commissie

De commissie stelt vast dat de laptop in 2019 tot twee maal toe kosteloos is hersteld en daarmee de klachten zijn verholpen. Daarmee heeft de ondernemer aan zijn verplichting voldaan en kan van ontbinding van de koop overeenkomst geen sprake meer zijn.

De schade die zou zijn ontstaan bij de reparatie alsmede de hoogte daarvan zijn door de consument niet onderbouwd. Daarnaast is er door de consument getekend voor schadevrij ontvangst. Wij hebben nog aangeboden de laptop te laten onderzoeken door een deskundige maar de consument wilde het apparaat niet ter beschikking stellen. Met het bewijs van de verkoper van schadevrij leveren plus de twee gratis reparatie stellen wij dat de klacht ongegrond is.

Mijn oordeel

Heldere uitspraak. De laptop had twee maal een mankement dat kosteloos is hersteld door de verkoper. Bij het ophalen na de laatste reparatie tekent de consument voor schadevrij ontvangst. Ook later volgt er geen enkele onderbouwing van de schade. Wie eist bewijst. Zes maanden na aankoop ligt deze bewijslast bij de consument.

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp