Uitgesproken Ank: Verkoper heeft recht op onderzoek als consument stelt dat er sprake is van niet deugdelijk product

Gepubliceerd op: 17 november 2021
Bijgewerkt op: 17 november 2021
Aquarium 800 X 400

Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over een spontaan gebarsten aquarium. De consument wilt alle schade vergoed hebben. 

De consument

Mijn aquarium is spontaan gebarsten waardoor er 110 liter water uitliep. Ik heb waterschade aan het laminaat en mijn houten meubels. Daarnaast hebben de tropische vissen en planten dit niet overleefd. Volgens de verkoper is het mijn eigen schuld omdat ik het aquarium niet goed heb neergezet of omdat er een zandkorrel onder heeft gezeten waardoor de glasplaat is gebarsten. Ik wil alle schade vergoed hebben.

De ondernemer

Op de enkele foto’s die zijn aangeleverd, is te zien dat er bij de breuken sprake is van een sterpatroon. We hebben deze foto’s met de klachtomschrijving voorgelegd aan specialisten. Zij hebben onafhankelijk van elkaar aangegeven een sterbreuk te zien, waarbij het niet aannemelijk is dat er sprake is van een spontane breuk. De breuk is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan als gevolg van onvoorzichtig handelen van de consument. We hebben aangeboden om het aquarium op te halen voor een onderzoek door een externe deskundige. De consument wil hier niet aan meewerken.

De commissie

Volgens de consument is het aquarium na drieënhalve maand spontaan gebarsten. Deze enkele stelling is voor het oordeel dat er sprake is van een ondeugdelijk product niet voldoende. De specialisten stellen dat een beschadiging niet zonder oorzaak en niet spontaan zal ontstaan en hebben dit goed onderbouwd. De verkoper heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat hij in de gelegenheid dient te worden gesteld tot onderzoek, voordat hij wordt aangesproken over het leveren van een ondeugdelijk product. De consument is daar ten onrechte niet op ingegaan. De klacht is ongegrond.

Mijn oordeel

Ik krijg over dit onderwerp regelmatig vragen van onze leden. Van een consument mag verwacht worden dat de verkoper de gelegenheid krijgt om een product te kunnen bekijken/beoordelen zodat de oorzaak van een mankement achterhaald kan worden. Het valt de consument dus terecht te verwijten dat deze mogelijkheid niet geboden is. Nu is er niet komen vast te staan dat er sprake is van non-conformiteit en is er ook geen grond voor het toekennen van een schadevergoeding.

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp