Uitgesproken Ank: Nieuwe wetgeving

Gepubliceerd op: 22 juni 2022
Bijgewerkt op: 26 juli 2022
Ontwerp Zonder Titel (44)

Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over een gekochte wasmachine waarbij na 31 maanden het glas is gesprongen.

De consument

In 2019 heb ik een wasmachine gekocht. Na ruim 2 jaar normaal gebruik is het glas van dit apparaat gesprongen. Ik eis een kosteloze deugdelijke reparatie of vervanging. Als dat niet mogelijk is dan wil ik de overeenkomst ontbinden en mijn geld terug. De verkoper stelt echter dat ik de reparatiekosten moet betalen en ook de voorrijkosten.

De ondernemer

We hebben onderbouwd dat schade aan het glas van de wasmachine gewoonlijk niet wordt veroorzaakt door een gebrek aan de wasmachine en zeker niet wanneer de schade na enkele jaren optreedt. De oorzaak is gelegen in een grote druk van binnenuit de trommel. We hebben daarbij verwezen naar onderzoek van de Consumentenbond waaruit blijkt de meest bekende oorzaken zijn: het overbeladen van de wasmachine, ritsen of knopen die herhaaldelijk tegen het glas tikken/slaan en het op hoge toeren centrifugeren. Deze schade valt buiten de garantie.

De commissie

Voor ons is duidelijk dat de garantietermijn voor de wasmachine is verstreken. Na deze termijn is het glas gebarsten. Nu is de door de ondernemer verstrekte garantietermijn niet doorslaggevend: de consument mag een deugdelijk product verwachten gedurende een bepaalde levensverwachting. Maar dan rijst de vraag wie wat moet aanvoeren en bewijzen.
Uitgangspunt van de wetgever is dat als zich een gebrek openbaart binnen zes maanden na de aanschaf van het product wordt vermoed dat het product ondeugdelijk was. In dit geval is het glas gebroken na 31 maanden. Het is dan aan de consument om te onderbouwen dat het product niet aan de daaraan te stellen eisen heeft voldaan. En dat is door de consument niet gedaan. De klacht is ongegrond.

Mijn oordeel

Op 27 februari 2022 is de omgekeerde bewijslast bij non-conformiteit verlengd van 6 maanden naar 1 jaar. Voor producten die voor die tijd zijn gekocht geldt nog de oude wetgeving. In de nieuwe wetgeving is ook opgenomen dat er geen gebruikersvergoeding meer in rekening mag worden gebracht. Dit kan alleen onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld als een nieuw product aanvullende functionaliteiten heeft. Check onze website voor meer informatie. Je kunt je vragen ook direct aan mij voorleggen.

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp