Uitgesproken Ank: Het herroepingsrecht van een boxspring

Gepubliceerd op: 23 maart 2017
Bijgewerkt op: 19 augustus 2021
Boxspring 800 X 400

Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over het herroepen van een boxspring.

De consument

Omdat er geen kijkdagen waren op de veiling, ging ik ervan uit dat de gekochte boxspring goed moest zijn. Maar naarmate ik er langer op sliep, ontstonden er steeds meer klachten. De boxspring ligt te hard. Ik wil de overeenkomst herroepen, maar de verkoper wil de boxspring ten onrechte niet terugnemen. Door omstandigheden heb ik de boxspring pas weken later uitgepakt en bekeken, dus de termijn voor herroepen is later ingegaan. 

De ondernemer

De consument is te laat geweest met de melding voor herroeping. Een teleurgestelde koop is voor ons geen reden om coulance te betrachten. 

De commissie

Op de zitting, waar zowel de consument als de verkoper aanwezig was, is over een schikking gesproken. Die is echter niet bereikt. Wij gaan mee met het feit dat de consument de herroeping 14 dagen na ontvangst had moeten melden. Dat de consument een product later uitpakt, verlengt de termijn van herroepen niet en komt voor haar eigen risico. Hierom faalt het door de consument ingeroepen herroepingsrecht. Voor zover de consument ontbinding van de koop verlangt omdat de boxspring niet de eigenschappen bezit die zij op grond van de overeenkomst mocht verwachten, faalt ook. Lichamelijke gesteldheid en persoonlijke voorkeuren horen voor het risico van de consument te blijven. De klacht is ongegrond.

Mijn reactie

Duidelijke uitspraak. De termijn van herroepen is een vaste termijn en die kun je als consument niet oprekken om wat voor reden dan ook. Wat ook interessant is in deze kwestie, is dat de verkoper ook een beroep deed op het uitsluiten van het herroepingsrecht vanwege hygiënische redenen. De verkoper stelt dat het product alleen ongeopend retour mag worden gezonden. In het geschil is dit verder niet uitgewerkt omdat dat niet nodig was. De termijn voor herroepen was immers al verstreken. Als dat wel ter sprake was gekomen, dan had de commissie de ondernemer erop gewezen dat hier ten nadele van de consument wordt afgeweken van haar wettelijk toekomende consumentenrechten. Dat betekent weer dat wat er verstaan wordt onder een hygiënisch product vragen oproept. Daar wil ik graag met jullie samen over sparren. Je kunt me bereiken via ankvanheeringen@thuiswinkel.org

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp