Uitgesproken Ank: Herroeping koopovereenkomst laptop

Gepubliceerd op: 18 oktober 2021
Bijgewerkt op: 18 oktober 2021
Laptop 800 X 400 (1)

Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over het herroepen van de koopovereenkomst van een laptop. 

De consument

Ik heb de koopovereenkomst van een laptop herroepen omdat dit apparaat te duur was voor mij. Ik heb het als retour aangemeld en vervolgens teruggestuurd. Ik wil de door mij betaalde aankoopprijs terug.

De ondernemer

De consument heeft de originele verpakking weggegooid na ontvangst. In de doos die wij wel ontvingen, zat speelgoed en geen laptop. Dit speelgoed is nog steeds in ons bezit. Wij hebben daar een foto van gemaakt als bewijs. Bij binnenkomst hebben wij de consument direct gemeld dat er geen laptop is ontvangen. Het door ons verzonden pakket woog 3,54 kg, het pakket dat geretourneerd werd woog 1,92 kg. Ook daar hebben we bewijsstukken van.

De commissie

Vast staat dat het apparaat aan de consument is geleverd omdat de consument heeft erkend dat hij dit heeft ontvangen. De consument heeft het teruggestuurd maar de verkoper stelt dat er speelgoed in het pakket zat. Uit de gegevens van PostNL blijkt dat het pakket veel lichter was dan het oorspronkelijke gewicht. Het gekochte is voor risico van de verkoper totdat het product door de consument ontvangen is. Op dat moment gaat het risico over op de consument. Het is nu aan de consument om aannemelijk te maken dat het apparaat na de herroeping bij de ondernemer is terugbezorgd. En dat is op basis van de bewijzen van de verkoper en met name ook de resultaten van de weging door PostNL hoogst onaannemelijk. De consument had deze situatie kunnen voorkomen door bij de terugzending zorg te dragen voor verzekerde verzending. De klacht is ongegrond.

Mijn oordeel

Verzekerd versturen had geld gekost maar retournering van een kostbaar product brengt risico’s met zich mee, die de consument op deze wijze had kunnen afdekken. Bovendien worden bij een dergelijke manier van versturen ook meer gegevens vastgelegd, zoals het gewicht. De commissie heeft nog wel de tip meegeven dat een verkoper op zijn minst kan waarschuwen voor deze risico’s en de consument kan wijzen op verzekerd terugsturen. Daar sta ik helemaal achter.

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp