Uitgesproken Ank: Handtekening geplaatst voor onbeschadigde ontvangst

Gepubliceerd op: 19 november 2019
Bijgewerkt op: 6 december 2021
Overeenkomst 800 X 400

Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over een beschadigd pakket.

De consument

“De door mij gekochte televisie is door de transportdienst naar binnen gebracht. Ik heb getekend voor ontvangst. Bij het uitpakken bleek er sprake te zijn van beschadigingen. De ondernemer geeft mij hiervan de schuld, terwijl ik zeer voorzichtig ben geweest. De transporteur heeft mij er niet uitdrukkelijk op gewezen dat ik tekende voor onbeschadigde ontvangst. Volgens mij is de televisie beschadigd verpakt. Ik wil mijn geld terug.”

De ondernemer

“De beschadigingen zijn ontstaan door toedoen van de consument. Er is sprake van een forse impact op het scherm. Er is geen, met de plaats van beschadiging, aan het scherm overeenkomstige beschadiging aan de verpakking aanwezig. Er is totaal geen beschadiging aan de verpakking van binnen. Dat is voor ons reden om aan te nemen dat tijdens het transport geen schade is ontstaan.”

De deskundige

“Er is op de pakbon getekend en afgevinkt voor onbeschadigde verpakking. Met de koerier is afgesproken dat dit ook wordt uitgelegd aan de consument. De schade is dusdanig dat – wanneer dat van te voren van buitenaf zou zijn ontstaan – de doos, de kartonnen plaat en de zak op die plaat doorboord zouden moeten zijn, maar dat is niet het geval.”

De ondernemer

“Uit de rapportage van de door de commissie ingeschakelde deskundige blijkt dat de schade aan de televisie niet ontstaan kan zijn tijdens het transport of nadat de televisie door de fabrikant verpakt is. De consument heeft ook zijn handtekening geplaatst voor een onbeschadigde verpakking. Dat de consument daarbij niet zou hebben geweten dat hij daarvoor tekende, is voor de commissie niet na te gaan. Als een consument een verklaring ondertekent, is de ondertekening voor zijn risico, een consument kan er achteraf geen beroep op doen dat de ondertekende verklaring hem niet bindt omdat hij de verklaring niet gelezen heeft.”

“Voor ons is bovendien niet goed voorstelbaar dat de fabrikant een in aanzienlijke mate beschadigde televisie zou hebben verpakt en aan de ondernemer geleverd zou hebben. Klacht is ongegrond.”

Mijn oordeel

“Het loont dus de moeite om te laten tekenen voor een onbeschadigde verpakking. De commissie stelt duidelijk dat een verklaring ondertekenen voor eigen risico is. Het lijkt mij nog wel raadzaam om de consument even te wijzen waarvoor hij tekent. Dat in deze kwestie een deskundige ook nog heeft vastgesteld dat de geconstateerde beschadigingen niet tijdens het transport hebben kunnen plaatsvinden omdat deze beschadigingen niet van buitenaf te zien zijn, maakt de kwestie nog duidelijker.”

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp