Uitgesproken Ank: Geen schadevergoeding voor extra vrije dag

Gepubliceerd op: 23 februari 2022
Bijgewerkt op: 23 februari 2022
Bezorging Pakketjes 800 X 400

Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over een te late levering waardoor de consument een extra vrije dag heeft moeten nemen. 

De consument

Ik heb een bestelling geplaatst met een afleverdatum. Op deze bewuste dag kreeg ik te horen dat er niet geleverd zou worden en dat ik een telefoontje over een nieuwe datum kon verwachten. Via een sms-berichtje kreeg ik een nieuwe afleverdatum waarbij ik zelf nog een optie had om dit aan te passen. Dat heb ik gedaan en op die dag is er geleverd. Ik heb een klacht ingediend bij de verkoper met een schadeclaim voor de te late levering omdat ik een extra vrije dag heb moeten nemen. De kosten daarvan bedragen € 110, -. Deze kosten wil ik vergoed hebben.

De ondernemer

De consument kan slechts aanspraak maken op schadevergoeding als wij in verzuim zijn en dat zijn we niet geweest. Wij zijn onze verplichting tot levering binnen een redelijke termijn alsnog nagekomen, door het product in de tijdzone af te leveren die de consument in tweede instantie heeft aangegeven.

De commissie

De commissie is het met de verkoper eens dat hij niet in gebreke is geweest enkel en alleen omdat het product niet op de door de consument aangegeven dag is geleverd. De verkoper heeft aan zijn verplichtingen voldaan door het product af te leveren in de tijdzone die de consument in tweede instantie heeft aangegeven. Op grond van voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Mijn oordeel

Als er niet op de afgesproken dag geleverd wordt, dan moet de consument de verkoper een gelegenheid geven om alsnog te leveren. En dat was hier keurig geregeld. De consument kon zelf de nieuwe leverdatum aanpassen naar het moment dat gewenst was. Een actuele uitspraak die nog meer betekenis krijgt in deze coronatijd. Veel verkopers hebben te maken met een overmachtsituatie. Belangrijk is en blijft om de consument goed en juist te informeren over actuele levertermijn. En als consument is het goed om je te realiseren dat producten onverwacht uitverkocht kunnen zijn omdat er vertraging in de levering zit. En zolang het niet om een essentiële situatie gaat, vraagt dit om acceptatie.

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp