Uitgesproken Ank: Bijdrage kosten voor consument bij levensduur verlengende reparatie

Gepubliceerd op: 26 januari 2022
Bijgewerkt op: 26 januari 2022
Televisie 800 X 400 (1)

Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over een defecte televisie waarvan de garantietermijn voorbij is. 

De consument

Ik heb begin januari 2018 een televisie gekocht voor € 659,47. In maart 2021 ging na het aanzetten van de tv, het beeld meteen op zwart. Na melding bij de verkoper kreeg ik te horen dat de twee jaar garantietermijn al voorbij was en dat ik de reparatiekosten niet geheel vergoed zal krijgen. Dit defect is buiten mijn schuld ontstaan, ik wil kosteloos herstel binnen een redelijke termijn.

De ondernemer

De consument stelt dat de televisie non-conform is en dat de verdeling in de betaling van de reparatiekosten onjuist is. Wij zijn het daar niet mee eens. De stelplicht en bewijslast van het defect liggen bij de consument. Dit is door hem niet aangetoond. De verdeling van de kosten is passend omdat door herstel de levensduur van het product aanzienlijk wordt verlengd. Daarnaast heeft de consument al langere tijd probleemloos van dit product gebruik kunnen maken.

De commissie

De commissie is het met de ondernemer eens en wijst er daarbij op dat het Quelle-arrest is gevolgd door het   Messner-arrest. Die uitspraak houdt in dat aan de consument om een bijdrage in de kosten kan worden gevraagd als het een levensduur verlengende reparatie betreft. Een standpunt wat ook onderschreven wordt in de rechtspraak. De becijfering van de te betalen bijdrage in de reparatiekosten is redelijk. De klacht is ongegrond.

Mijn oordeel

De wetgever gaat er vanuit dat als een gebrek binnen zes maanden na aankoop optreedt, dit gebrek al bestond ten tijde van aankoop. De bewijslast dat dit niet zo is, ligt bij de verkoper. Dit gebrek ontstond echter na 36 maanden. De commissie stelt dat de consument onvoldoende heeft aangetoond dat het defect niet door zijn toedoen is ontstaan. Met de verwijzing naar de genoemde arresten gaat de commissie mee in het voorstel van de verkoper met een kostenverdeelsleutel. Na de weigering om mee te betalen, heeft de verkoper overigens nog de keuze gegeven voor ontbinding van de koopovereenkomst tegen terugbetaling van het aankoopbedrag minus een gebruiksvergoeding en retournering van de televisie.

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp