Onterecht gebruik Thuiswinkel Waarborg of voorwaarden in strijd met Nederlandse Reclame Code

Gepubliceerd op: 23 april 2018
Bijgewerkt op: 19 augustus 2021
Geschreven door
Wethamer En Laptop 800X400

Omdat een niet-lid al een lange tijd onterecht de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel op de website had staan en deze zelfs na meerdere aanmaningen niet verwijderde, heeft Thuiswinkel.org de kwestie voorgelegd aan de Reclame Code Commissie (RCC). Uitspraak: het onterecht voeren van het waarborg en/of de algemene voorwaarden zijn in strijd met Artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code.

Uit de Wet Oneerlijke Handelspraktijken volgt dat een handelspraktijk oneerlijk is als deze misleidend is. Bijvoorbeeld als er onjuiste informatie wordt verstrekt die voor de consument belangrijk is bij zijn besluit om wel of niet een overeenkomst af te sluiten. Dat is het geval als er onterecht wordt verwezen naar het Thuiswinkel Waarborg. Alle rechten en zekerheden (inclusief de geschillencommissie) van het Thuiswinkel Waarborg zijn immers niet van toepassing.

Naast de wettelijke regels over oneerlijke handelspraktijken is er ook zelfregulering op het gebied van reclame: de Stichting Reclame Code (SRC). Iedereen die meent dat een reclame-uiting niet voldoet aan deze regels kan hierover een klacht indienen bij de RCC. Dat heeft Thuiswinkel.org gedaan in deze kwestie.

Uitspraak Stichting Reclame Code

De voorzitter van de RCC oordeelt dat de gemiddelde consument zal denken dat de webshop is aangesloten bij Thuiswinkel.org, dat de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel gehanteerd mogen worden en dat de website voldoet aan de eisen die Thuiswinkel.org aan haar lidmaatschap stelt. Dit alles is niet het geval en dus is de website in strijd met de Nederlandse Reclame Code. “Daarbij wordt tevens ten onrechte de indruk gewekt dat de klanten van deze site gebruik kunnen maken van de in die voorwaarden opgenomen geschillenregeling (Geschillencommissie Thuiswinkel)”, aldus de voorzitter.


Wat is Artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code?

Artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) stelt dat reclame niet oneerlijk mag zijn en belet een adverteerder ten onrechte te profiteren van het vertrouwen dat consumenten hebben in instanties die normen stellen en handhaven op het gebied van wet- en regelgeving, veiligheid en financiële stabiliteit. Kortom, instanties zoals Thuiswinkel.org.


Ank van Heeringen, jurist Thuiswinkel.org: “Kortom, de voorzitter oordeelt dat deze webshop in strijd met Artikel 7 van de NRC heeft gehandeld. De voorzitter beveelt om niet langer op deze wijze te handelen. De SRC vindt het belangrijk dat de beslissingen (van de voorzitter) van de RCC worden nageleefd. Er wordt dus ook nagegaan of de betrokken adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak. Zo wordt het effect van zelfregulering zichtbaar. De beslissing van de voorzitter van de RCC ís opgevolgd. Er wordt niet meer onterecht verwezen naar Thuiswinkel.org en zo hoort het natuurlijk ook. Mocht dit in de toekomst vaker voorkomen, dan leggen we het zeker weer voor aan de Stichting Reclame Code.”

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp