Hoe kan de conversie verder omhoog?

Gepubliceerd op: 16 november 2021
Bijgewerkt op: 26 november 2021
Geschreven door
Hoe Kan De Conversie Verder Omhoog 800X400px

Nederlandse bedrijven weten het belang van conversieoptimalisatie (CRO) steeds beter op waarde te schatten. Experts van ShoppingTomorrow zien echter een aantal veel voorkomende obstakels waardoor CRO-programma’s hun potentie niet waarmaken, waaronder gebrek aan ontwikkelcapaciteit. Ze benoemen de uitdagingen én oplossingen daarvoor. Ook beschrijven ze de grootste trends in conversieoptimalisatie.

Conversieoptimalisatie is dagelijkse kost voor een groeiend aantal Nederlandse bedrijven. Dat geldt zeker voor de leden van de expertgroep Conversion Optimization van ShoppingTomorrow, voorgezeten door ISM eCompany en gehost door Tweakwise. In hun bluepaper bespreken de ervaringsdeskundigen de drie meest urgente uitdagingen voor de groei van CRO. Hieronder staan ze kort op een rij:

1. Gebrek aan ontwikkelcapaciteit

Een gebrek aan ontwikkelcapaciteit zorgt ervoor dat organisaties omzet mislopen en hun concurrentiepositie zien verslechteren. De expertgroep noemt om te beginnen een aantal kortetermijnoplossingen om daar het hoofd aan te bieden. Als je weinig developers tot je beschikking hebt kun je bijvoorbeeld zelf leren coderen, content optimaliseren, A/B test templates gebruiken of hypotheses valideren met alternatieve methoden. Voor de langere termijn kun je een bandbreedteberekening maken om inzicht te geven in het aantal benodigde ontwikkeluren, waarmee je binnen de organisatie een gemotiveerd beroep kunt doen op developers. Om die resources te alloceren, zo vervolgt de expertgroep, is het goed om de waarde van je CRO-programma bij de juiste stakeholders aan te tonen, bij voorkeur in euro’s. Ten slotte kun je externe krachten (bureaus en zzp’ers) inzetten om de capaciteit op niveau te brengen.

2. Een inefficiënt CRO-proces

Bij veel organisaties is het CRO-proces niet efficiënt ingericht. Automatisering kan eraan bijdragen dat met minder inspanning dezelfde of betere resultaten worden behaald. Twintig leden uit de expertgroep benoemden de huidige mate van automatisering in de verschillende fasen van het CRO-proces binnen hun organisatie, ook spraken zij hun verwachting uit over de automatisering in 2024.
   
De CRO-experts verwachten dat de automatisering het sterkst zal toenemen bij het bouwen van tests en de bijbehorende Quality Assurance (QA). Dat is ook de fase waaraan ze naar eigen zeggen nu de meeste tijd besteden, daar valt dus veel te winnen.

Huidige en verwachte automatisering per fase van het CRO-proces


Voor de verschillende fasen is een waaier aan tools beschikbaar, die in de bluepaper worden benoemd.

3. Gemis aan een validatiegedreven cultuur

De derde uitdaging zit in de cultuur van organisaties, waarin onderbuikgevoel en persoonlijke meningen vaak nog een beslissende rol spelen. De expertgroep benoemt en bespreekt twee manieren om tot een validatiegedreven cultuur te komen: bottom-up en top-down.

Trends in conversieoptimalisatie

Op basis van de praktijkervaringen van zijn leden heeft de expertgroep behalve de grootste uitdagingen ook de grootste trends in conversieoptimalisatie geïnventariseerd. On-site personalisatie is de eerste. Als de technologie, functionaliteit en usability van een site op orde zijn, en niet eerder dan dat, kunnen bedrijven gaan optimaliseren op het gebied van intuïtie en emotie, bijvoorbeeld door de inzet van overtuigingstechnieken. De experts benoemen een aantal do’s en don’ts voor on-site personalisatie.

De focus op laadsnelheid is een tweede trend, die uitgebreid wordt beschreven in de bluepaper van de CRO-specialisten. Zij realiseren zich dat hun activiteiten van invloed zijn op de laadsnelheid (lees gebruiksvriendelijkheid) van websites, een steeds belangrijker criterium voor de vindbaarheid ervan.

Bluepaper

De bluepaper van de expertgroep over conversieoptimalisatie is kosteloos als download beschikbaar op de website van ShoppingTomorrow, het kennisnetwerk van Thuiswinkel.org.

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp