e-Privacy Verordening – stappen in de goede richting

Gepubliceerd op: 12 februari 2021
Bijgewerkt op: 19 augustus 2021
Cookies Koekjes Op Laptop (2) 800X400

De Europese Raad heeft deze week zijn goedkeuring gegeven aan het nieuwste voorstel voor de e-Privacy Verordening. Hiermee lijkt er een einde te komen aan de impasse rondom deze nieuwe wetgeving over onder meer het plaatsen van cookies door websites. Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe zijn blij met dit nieuws al is er nog ruimte voor verbetering van deze wetgeving in de maak.

Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe hebben de Europese Commissie steeds gesteund in de intentie om via een verordening meer harmonisatie binnen de Europese digitale interne markt te bewerkstelligen op het gebied van de privacy- en cookiewetgeving voor elektronische communicatie. In Nederland is deze nu vertaald in de Telecommunicatiewet. Voorts is het goed dat de wetgeving meer in lijn is gebracht met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Stappen in de goede richting

“Met het huidige compromis van het Portugese voorzitterschap van de Europese Raad hebben we goede stappen weten te zetten ten opzichte van eerdere versies”, aldus Léon Mölenberg, jurist bij Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe. “We willen bewerkstelligen dat de vernieuwde wetgeving de vertrouwelijkheid van elektronische communicatie bewaakt zonder dat dat ten koste gaat van de groeimogelijkheden van Europese bedrijven. Daarvoor zijn nog fundamentele verbeteringen nodig. Zo vinden we het jammer dat de Raad ervoor heeft gekozen om het zogenoemde ‘gerechtvaardigd belang’ niet in de verordening op te nemen als een mogelijke juridische grondslag voor onder andere het verwerken van metadata uit elektronische communicatie”, legt Mölenberg uit. “Natuurlijk realiseren wij ons hoe gecompliceerd de discussies over deze conceptverordening waren, maar we willen nog steeds benadrukken dat het van groot belang is dat we de e-Privacy Verordening zo goed mogelijk afstemmen op de AVG.

Positieve en negatieve punten van de verordening

Waar de belangenverenigingen in ieder geval heel tevreden over zijn, zijn de verduidelijking van en de minder strikte voorwaarden voor het plaatsen van cookies voor de verzameling van geaggregeerde data en de uitbreiding van de mogelijkheid om zonder toestemming cookies te plaatsen, onder meer voor veiligheidsredenen en updates. “Daarnaast zijn we ook zeer te spreken over de herinvoering van bepalingen die verdere verwerking van gegevens uit elektronische communicatie (waaronder metagegevens) mogelijk maken, indien de verwerking overeenkomt met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens werden verwerkt. Wij geloven dan ook dat deze punten zeker in de definitieve tekst moeten komen te staan en dat zullen we ook bewaken in het verdere proces”, aldus Mölenberg.

Marketing voor ‘soortgelijke’ producten

Aan de andere kant heeft de bestaande mogelijkheid voor een webwinkelier om de e-mailadressen van klanten te gebruiken om te adverteren voor eigen soortgelijke producten in het verleden tot juridische onzekerheid geleid. “Daarom zouden wij graag willen zien dat de term ‘soortgelijke’ wordt verwijderd, omdat het niet altijd duidelijk is wat ‘soortgelijk’ precies inhoudt”, vertelt Mölenberg. “Het schrappen van deze term brengt klanten niet in een nadeligere positie, aangezien zij zich altijd makkelijk en gratis kunnen uitschrijven voor ongevraagde marketingcommunicatie. Ook willen we benadrukken dat ongewenste juridische fragmentatie op de loer ligt, aangezien de lidstaten ieder voor zich mogen beslissen of zij een maximale termijn willen vaststellen voor het gebruik van de klantcontactgegevens. Dat is nooit goed voor een Europees level playing field.”

Verdere onderhandelingen in Brussel

Na het voorstel van de Europese Commissie en met de instemming van de Europese Raad starten de onderhandelingen met het Europese Parlement. In dat proces zullen Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe de geboekte vooruitgang bewaken en blijven pleiten voor diverse verbeteringen. Als er straks een definitieve e-Privacy Verordening ligt, is ook de overgangstermijn van 24 maanden, waarbinnen bedrijven na publicatie van de uiteindelijke tekst moeten voldoen aan de verordening, prima.

Zie ook: persbericht van Ecommerce Europe (Engels)

Onderwerpen

Heb je vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert.

Léon Molenberg 250 X 250

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp