Uitgesproken Ank: Consument moet bij klacht onderzoek mogelijk maken

Gepubliceerd op: 26 mei 2021
Bijgewerkt op: 19 augustus 2021
Broeken 800 X 400

Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over een broek die heeft afgegeven op een kast. De consument wilt een vergoeding om de schade te herstellen.

De consument

Ik heb een door mij gekochte pantalon op een lichtgrijze kas gelegd. Omdat de broek te groot was wilde ik deze laten vermaken. Na een aantal weken bleken er bruine vlekken op de kast te zitten. Ik heb de klacht bij de verkoper gemeld, die bood mij een vergoeding aan van 100 euro. Om de schade te herstellen ben ik meer dan 600 euro kwijt. De verkoper wilde duidelijke foto´s zien en aanvullende informatie. Ik had intussen de broek al een aantal malen gewassen om te zorgen dat deze niet meer af zou geven. Ik wil een vergoeding van 840 euro.

De ondernemer

Op de foto´s zijn wel een verkleuring te zien op de kast, maar niet op de broek. Wij vinden dat wij recht hebben op onderzoek. De consument is zelf verantwoordelijk dat zij de broek na het afgeven veelvuldig heeft gewassen en volgens eigen woorden niet meer af kan geven op wat dan ook. Daarmee is het mogelijke bewijs niet meer te achterhalen.

De commissie

De commissie is het eens met de verkoper. De consument heeft niet aannemelijk kunnen maken dat afgeven van de broek de oorzaak is geweest van de gestelde verkleuring van de kast. De verkoper kan met recht van de consument verlangen een onderzoek in te stellen naar de vraag of aan haar een deugdelijk product is geleverd. Dat de consument dit onderzoek onmogelijk heeft gemaakt door de broek te wassen, ligt geheel in haar risicosfeer. Het had op haar weg gelegen om de broek ter beschikking te houden voor nader onderzoek. De klacht is ongegrond.

Mijn oordeel

Als consument heb je rechten én plichten. Je hebt recht op een deugdelijk product. Dat wil zeggen dat een product die eigenschappen moet bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn en waaraan je niet eens hoeft te twijfelen. Een broek “hoort” niet af te geven. Echter rust op de consument ook de plicht de verkoper het recht te geven op onderzoek bij een klacht. En als je daar niet aan meewerkt dan ligt dat inderdaad in je eigen risicosfeer.

Onderwerpen

Deel dit kennisartikel

Recente artikelen over dit onderwerp